Nauji aplinkkeliai palengvins susisiekimą judriame Vilniaus mieste

Bendrasis aplinkkelių tiesimo Lietuvos sostinėje projektas skirtas sumažinti kelių eismo srautus, nelaimingų atsitikimų skaičių ir eismo sukeliamą triukšmą.

 Papildomos priemonės

 

Pastaraisiais metais Vilniaus gatvėse ir aplinkiniuose rajonuose kritiškai išaugo privačių transporto priemonių skaičius. Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio projektu siekiama sumažinti transporto priemonių, įskaitant ir sunkiasvores, srautus, nukreipiant juos nuo miesto centro. Daugiausia naudos šis projektas turėtų suteikti pietvakarinėms miesto dalims, ypač Kirtimų gatvei, kuria juda didžiausia šios vietovės eismo dalis, taip pat – automobilininkams, keliaujantiems iš priemiesčių į pietinę Vilniaus dalį.

27,7 km ilgio pietinis aplinkkelis bus tiesiamas trimis etapais. Darbus planuojama pradėti 2012 m., o užbaigti 2020 m.

Pirmojo etapo planas

ES finansavimas bus skirtas pirmojo etapo statybos darbams, t. y. 7,67 km ilgio Kirtimų gatvės atkarpai platinti ir atnaujinti. Šią atkarpą planuojama rekonstruoti taip, kad šalia dabar esančios vienpusio eismo juostos būtų įrengta dar viena – priešpriešinio eismo – juosta.

Taip pat bus atlikti būtini gatvės apšvietimo ir lietaus vandens kanalizacijos sistemų įrengimo darbai. Sankryžų rekonstrukcija užtikrins, kad į naująjį kelią būtų galima patekti tik greitėjimo ir lėtėjimo juostomis. Be to, į planuojamus atlikti darbus įeina ir viadukų bei kelių lygmenų geležinkelio sankryžų statyba. Projekte numatyta įrengti ir triukšmo barjerus, skirtus apsaugoti nuo triukšmo 9 000 šios vietovės gyventojų. Tikimasi, kad automobilininkai naujuoju keliu galės važiuoti nesustodami, o didžiausias leistinas greitis bus 80 km/h.

Įgyvendinus šį projektą laiko sugaištis šioje gatvėje sutrumpės apytiksliai 15 milijonų valandų per 25 metus, t. y. 35 % dabar čia sugaištamo laiko. Metams bėgant turėtų pastebimai sumažėti nelaimingų atsitikimų skaičius. Naujajame kelio ruože bus įrengtos automatinės greičio matavimo priemonės, skirtos užtikrinti maksimalų eismo saugumą. Dėl tolygesnio transporto priemonių judėjimo naujuoju keliu turėtų atitinkamai sumažėti oro tarša šioje vietovėje. Apskaičiuota, kad įgyvendinant projektą bus sukurta iki 195 darbo vietų.

Antrasis bendrojo projekto etapas apims aplinkkelio tiesimą nuo Vilniaus miesto ribos iki kelio E85 (Vilnius–Lyda) ir Minsko plento sankryžos. Trečioji aplinkkelio atkarpa tęsis nuo kelio E85 iki kelio E28 (Vilnius–Minskas).

Šie statybos darbai yra ES transeuropinių transporto tinklų (TEN-T) plėtros programos dalis. Pagal TEN-T programą Europos transporto infrastruktūrai gerinti skiriama milijardai eurų investicijų, kad būtų užtikrintas lengvesnis gyventojų ir prekių judėjimas ES.

Naujojo aplinkkelio eksploatavimą kontroliuos ir prižiūrės Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (valstybinė įmonė „Vilniaus regiono keliai“).

Bendros investicijos ir ES finansavimas

Visas projekto „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“ biudžetas yra 70 307 098 EUR. ES sanglaudos fondas skiria 51 145 261 EUR programos įgyvendinimo laikotarpiui nuo 2007 iki 2013 m. Projektas yra Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ dalis.

Projekto terminas

24/05/2013