Lietuvos kaimo vietovių įtraukimas į plačiajuosčio ryšio pasaulį

Projektas RAIN žymiai pagerins prieigą prie plačiajuosčio ryšio kaimo vietovėse, aprėpdamas 98 proc. ploto, ir pašalins skaitmeninę atskirtį, padidins socialinę sanglaudą bei prisidės prie ekonomikos augimo dėl konkurencingesnio kaimo sektoriaus.

 Papildomos priemonės

 

Bus nutiesta apie 4 400 km plačiajuosčio ryšio linijų su įrengta tinklų infrastruktūra ir sujungimo vietomis. Todėl 660 000 gyventojų, 2 000 įmonių ir 9 000 viešųjų institucijų bus pasirengę naudotis galinga plačiajuosčio ryšio priemone.

Informacinės visuomenės pasirinkimas

Projekto naudos gavėjas, Susisiekimo ministerija, 2009 m. pasirašė partnerystės sutartį su pelno nesiekiančia viešąja įstaiga „Plačiajuostis internetas“. Sutartis apima bendradarbiavimą projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu ir vėliau, valdant naująją „Plačiajuosčio interneto“ infrastruktūrą.

Dideli pažangios informacinės infrastruktūros prieigos skirtumai Lietuvoje vis dar išlieka problema. Kaimo vietovės nėra patraukli galimybė komercinėms investicijoms į plačiajuosčio elektroninio ryšio infrastruktūrą dėl palyginti mažo potencialių abonentų skaičiaus, išsibarsčiusių kaimų, brangių statybos darbų ir plačiajuosčio ryšio tinklo infrastruktūros trūkumo.

Todėl projektas iš esmės pagerins plačiajuosčio ryšio paslaugų prieigą kaimo vietovėse ir bus naudingas asmenims, įmonėms ir daugeliui viešųjų institucijų ir tarnybų. Šis projektas padidins plačiajuosčio ryšio aprėptį kaimo vietovėse iki 98 proc., sukurs konkurencinę aplinką plačiajuosčio ryšio paslaugų teikimui ir prijungs pagrindinius žinių centrus kaimo vietovėse, ypač mokyklas, bibliotekas ir viešosios interneto prieigos centrus prie plačiajuosčio ryšio tinklų.

Sveika konkurencija

Pagrindiniai projekto ypatumai: atvira prieiga – išvystyta infrastruktūra bus prieinama visiems paslaugos teikėjams; technologinis neutralumas – pasirinkta technologija leis visiems potencialiems tinklo vartotojams turėti laisvą prieigą prie tobulinamo tinklo išteklių; ir konkurencinė aplinka, kurioje galutiniai vartotojai gali laisvai rinktis paslaugų teikėją ir paslaugas. Techniniai sprendimai bus taip pat ilgalaikiai sprendimai, patenkinantys interneto poreikius bent 10 metų. Be to, bus sukurta iš viso 340 darbo vietų, iš kurių 140 bus ilgalaikės (20 metų).

Projekto terminas

15/09/2011