Naujų galimybių kūrimas Lietuvos mokslui

Šio projekto metu Vilniaus universitetas susiburs į komandą su keturiais partneriais, kad įsteigtų Nacionalinį fizinių ir technologijos mokslų centrą (FTMC). Centras sutelks dėmesį į tris tyrimų sritis: lazerių technologijas, medžiagotyrą ir nanotechnologijas bei puslaidininkių fiziką ir elektroniką.

 Papildomos priemonės

 

Projekto darbai apima pažangiausio MTTP centro statybą ir įrengimą 25 000 m2 plote, kuriame įsikurs pirmaujančios tyrimų komandos.

Jungtinės mokslinės jėgos

Vilniaus universitetas ir keturi jo partneriai – Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Puslaidininkių fizikos institutas, Chemijos institutas ir Fizikos institutas – įsteigs FTMC, siekiant patobulinti esamą MTTP infrastruktūrą ir tęsti tarptautiniu mastu pripažintą darbą, kurį šiose organizacijose atliko vietos mokslininkai. Projekto statybos etapo metu bus sukurta 40 darbo vietų; vėliau bus sukurtos 126 ilgalaikės darbo vietos.

FTMC statomas apleistame sklype greta dviejų partnerių – Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto – esamų patalpų. Plėtrai skirtas 62 ha žemės sklypas, o detalieji planai jau parengti ir patvirtinti. Teritorijoje taip pat yra 2,4 ha plotas, skirtas technologijų perdavimo / verslo inkubatoriui. Sklypas priklauso valstybei, o Vilniaus universitetas turi teisę jį naudoti. Gera viešojo transporto sistema užtikrina patogų susisiekimą su kitais Vilniaus rajonais.

Modernios laboratorijos ir priemonės

Investicijos bus skirtos senos infrastruktūros pakeitimui modernia įranga ir pastatais, įskaitant aukštųjų technologijų įrangą, skirtą MTTP darbui ir bendrų atviros prieigos laboratorijų įrengimui, kad tyrimai galėtų būti atliekami laikantis tarptautinių standartų ir reikalavimų, taip pat įgūdžių standartų privačiajame sektoriuje. Tai padidins galimybes kurti ir įdiegti daugiau naujovių tyrimuose. Iš viso bus įgyti apie 24 MTTP įrangos vienetai ir patobulintos 24 laboratorijos.

Šis patobulinimas turėtų skatinti intensyvesnę MTTP veiklą pasirinktose srityse, aktyvesnį dalyvavimą platesnėse Europos MTTP programose, tolesnę komercializaciją ir integraciją į platesnę Saulėtekio slėnio plėtros programą, sujungiant verslą ir mokslą. Be to, FTMC turės teigiamą įtaką augančių aukštųjų ir vidutinio aukštumo technologijų įmonių konkurencingumui Lietuvoje ir prisidės prie šalies tolesnės socialinės ir ekonominės plėtros.

Projekto terminas

20/09/2011