Skaitmeninės atskirties mažinimas Lietuvoje

Siekiant 98 % kaimo vietovių suteikti greitą ir nuolat veikiančią interneto prieigą, Lietuvoje paleidžiama plačiajuostė radijo signalų sistema.

 Papildomos priemonės

 

Projektas RAIN-2 siūlo konkurencingą aplinką įvairiems operatoriams, kad jie galėtų teikti šiuolaikiškas plačiajuosčio ryšio paslaugas 600 000 kaimo vietovių gyventojų. Sujungdami svarbiausius žinių centrus – mokyklas, bibliotekas ir viešuosius interneto centrus – naujieji tinklai pagerins šalies plačiajuosčio ryšio infrastruktūros 2005-2010 metų plėtros strategijos įgyvendinimą.

Dėmesys kaimo vietovėms

Kalbant apie šiuolaikinių telekomunikacijų naudojimą, kaimo vietovės paprastai atsilieka nuo kaimyninių miesto vietovių. Lietuva nėra išimtis – plačiajuosčio ryšio įmonės vengia investuoti vietovėse, kuriose yra pavieniai kaimai ir vos keli potencialūs abonentai. Dar vienas stabdys – didelė šiuolaikinių telekomunikacinių įrenginių infrastruktūros, palaikančios paslaugų teikimą tose vietovėse, sukūrimo kaina.

Projekto RAIN-2 metu per du metus planuojama išspręsti tokias problemas, sukuriant naujus plačiajuosčio ryšio tinklus visose šalies kaimo vietovėse. Naudos gavėjai – vietos gyventojai, įmonės ir valstybinės įstaigos. Dalinai finansuojamas ES šis projektas kuriamas panašios infrastruktūros, kuri buvo sukurta vykdant projektą RAIN-1, pagrindu ir yra visiškai techniškai su ja suderinamas.

Pagrindiniai projekto principai – atvira prieiga prie visų paslaugų teikėjų, nenuosavybinės technologijos ir infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse, kuriose šiuo metu nėra plačiajuosčio ryšio. Galutiniams vartotojams taip pat bus suteikta galimybė laisvai pasirinkti paslaugų teikėją ir paslaugas.

Greitesnė ir patikimesnė interneto prieiga

Kūrimo metu bus sukurta 200 darbo vietų. Rangovai išties daugiau nei 4 400 šviesolaidinių kabelių ir pristatys naujus pasyvius, transportavimo bei perdavimo įrenginius, skirtus naudoti tinklo paskirstymo ir prieigos lygmenyse. Už tinklo valdymą bus atsakingos išmaniosios sistemos. Į projektą taip pat įtrauktos tokios paslaugos, kaip techninė pagalba ir nuosavybės draudimas.

Naujieji plačiajuosčio ryšio tinklai ne tik duos naudos 600 000 kaimo vietovėse gyvenančių žmonių, bet taip pat padės 2 000 įmonių plėtoti veiklą ir konkuruoti. Be to, tikimasi, kad maždaug 9 000 valstybės institucijų efektyviai pasinaudos šia modernia infrastruktūra.

Projektą įgyvendins ir vėliau valdys viešoji nepelno įstaiga „Plačiajuostis internetas“. Siekiant išvengti rinkos iškraipymo, visas mažmenines paslaugas galutiniams naujos plačiajuosčio ryšio infrastruktūros vartotojams teiks ryšio operatoriai.

Bendra suma ir ES finansavimas

Bendras projekto „Development of Rural Area Information Technology Broadband Network RAIN“ (Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra) biudžetas – 50 125 500 EUR, iš kurių 42 606 600 EUR 2007–2013 m. laikotarpiui suteikia ES Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto terminas

11/07/2012