Dideli projektai

 Papildomos priemonės

 

„Dideli projektai“ paprastai yra didelio masto infrastruktūros projektai transporto, aplinkos ir kituose sektoriuose, pavyzdžiui, kultūros, švietimo, energetikos ir IRT. Kadangi jiems skiriama didesnė nei 50 mln. EUR parama per ERPF ir (arba) Sanglaudos fondą, juos vertina ir dėl jų sprendimą priima Europos Komisija. Duomenų bazėje galite rasti išsamios informacijos apie didelius projektus.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Svarbiausi projektai