Dideli projektai

 Papildomos priemonės

 

Dideli projektai yra didelės investicijos, kurių kiekvienos vertė viršija 50 mln. EUR; jie remiami ES sanglaudos politikos lėšomis. Projektai yra tiesiogiai naudingi valstybėms narėms ir jų piliečiams, nes jais sukuriama geresnė infrastruktūra, sveikesnė aplinka, naujų darbo vietų ir naujų verslo galimybių.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document View the data

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Svarbiausi projektai