Parko ir skvero atnaujinimas stiprina tarpvalstybinį turizmą

Tarpvalstybinis projektas sustiprino du istorinius miestus: aštuoniais naujais informacijos punktais jau spėjo pasinaudoti 120 000 miestuose viešinčių turistų.

 Papildomos priemonės

 
Projekto metu buvo pasodinta gėlių ir pastatytas naujas dekoratyvinis fontanas. © Violeta Grigorienė Projekto metu buvo pasodinta gėlių ir pastatytas naujas dekoratyvinis fontanas. © Violeta Grigorienė

" Projektas gerokai pagerino kurortų infrastruktūrą, padidino jų matomumą ir patrauklumą bei tiesiogiai padidino turistų srautus – tai rodo faktas, kad naujuosius informacinius stendus apžiūrėjo daugiau kaip 120 000 lankytojų. "

Algirdas Svirskas, Investicijų ir turto valdymo skyriaus vadovas

Turizmas yra svarbus pasienio miestams – Druskininkams Lietuvoje ir Augustavui Lenkijoje. Tai kurortiniai miestai, nuo seno vykdantys su sveikatos sritimi susijusį turizmą. Abiejų miestų vietos ekonomiką palaiko atvykstantys turistai. Vis dėlto siekiant palaikyti tinkamą turizmo ekonomiką, buvo būtina atnaujinti abiejų miestų infrastruktūras.

Atnaujinti miestų skverai

Projektas „Tarpvalstybinės viešosios turizmo infrastruktūros plėtra“ sprendė šią problemą tiek paskatindamas tvarų turizmą, tiek apsaugodamas vietos paveldą.

Pavyzdžiui, pagrindinis projekto elementas buvo dviejų istorinių vietovių – po vieną kiekviename mieste – atnaujinimas. Augustave buvo atnaujintas Žygimanto Augusto skveras bei sukurtas informacinis stendas apie mineralinio vandens istoriją regione. Druskininkuose buvo patobulintas senasis fizioterapijos parkas. Teko sustiprinti Nemuno pakrantes ir atkurti natūralų šaltinį. Be to, buvo pasodinta gėlių ir pastatytas naujas dekoratyvinis fontanas.

Paskatintas turizmas

Vykdant projektą, miestuose buvo pastatyti aštuoni informacijos skyriai. Šiuose skyriuose teikiama informacija turistams, platinami lankstinukai apie regioną ir jo žemėlapiai.

Siekiant dar labiau paskatinti turizmą, projekto metu buvo surengti keturi mainų seminarai, skirti kelionių srities įmonių darbuotojams. Seminarų metu dalyviai aplankė Druskininkus. Be to, buvo vykdoma žiniasklaidos kampanija, per radiją ir internetu buvo transliuojamos reklamos.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros investicijos į projektą „Development of Cross – border Public Tourism Infrastructure through the Renovation of the Old Physiotherapy Park in Druskininkai and Sigismunt August Square in Augustów“ siekia 2 323 621 EUR, ES regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Lietuvos ir Lenkijos veiksmų programos skiria 1 975 078 EUR.


Projekto terminas

27/10/2015