„MarTech LNG“ padeda Pietų Baltijos regionui tapti suskystintų gamtinių dujų centru

ES finansuojamas projektas „MarTech LNG“ padėjo sukurti suskystintų gamtinių dujų (SGD) tarpvalstybines tiekimo grandines. Tai užtikrino naujas milijonines investicijas Pietų Baltijos regionui, kad jis taptų pasauliniu SGD centru, ir padėjo Vokietijos, Švedijos, Danijos, Lenkijos bei Lietuvos laivų statybos pramonei pritaikyti ES aplinkosaugos taisykles.

 Papildomos priemonės

 
„MarTech LNG“ mokomasis vizitas Stavangerio SGD terminale © Projektas „MarTech LNG“. „MarTech LNG“ mokomasis vizitas Stavangerio SGD terminale © Projektas „MarTech LNG“.

" Projektas „MarTech LNG“ sukėlė grandininę reakciją technologinės veiklos ir verslo inovacijų srityje, o tai sustiprino esamas pastangas kurti Pietų Baltijos regiono jūrų pramonės pažangiąją specializaciją. "

Aleksandra Reduch, vadovaujančioji institucija

Pagal ES teisę ES šalys turi užtikrinti, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Baltijos ir Šiaurės jūrose bei Lamanšo sąsiauryje plaukiojantys laivai naudotų kurą, kuriame sieros kiekis neviršytų 0,10 %. Sieros kiekis gali būti didesnis tik tuo atveju, jei naudojamos tinkamos išmetamųjų dujų valymo sistemos.

Laivybos pramonė tuose regionuose turėjo greitai prie to prisitaikyti. Nors reglamentu pripažinta, kad suskystintos gamtinės dujos (SGD) yra tinkamas alternatyvus kuras, jį naudojantys laivai turėjo būti renovuoti, o uostams reikėjo naujos infrastruktūros.

Tai, kas kitiems galbūt atrodė kaip didelis rinkos sutrikdymas, projektui „MarTech LNG“ tapo unikalia verslo galimybe. Pagal šį projektą, kuriame dalyvavo aštuonios institucijos iš Lenkijos, Lietuvos, Danijos, Vokietijos ir Švedijos, buvo sukurtos SGD tarpvalstybinės tiekimo grandinės, padidintas bendrųjų įmonių poveikis, organizuoti SGD technologijų kursai ir užtikrintos 46 mln. EUR investicijos į SGD įmones.

Puiki galimybė

Lietuva ir Lenkija, siekdamos energetinės nepriklausomybės, nusprendė investuoti į SGD terminalus. Tačiau regionas neturėjo reikiamos kompetencijos pastatyti ir eksploatuoti SGD terminalo, todėl kilo pavojus, kad šios paslaugos bus perkeltos iš regiono, o tai paveiktų laivų statybos ir bunkeriavimo sektorius regione.

Tam, kad regionas nepraleistų puikios galimybės tapti SGD pažangiu centru ir galėtų konkuruoti pasaulinėje rinkoje, buvo įgyvendintas projektas „MarTech LNG“. Projektu buvo siekiama suteikti SGD įmonėms regione technologinės praktinės patirties, reikalingos pastatyti ir eksploatuoti SGD infrastruktūrą, įgyvendinti visa apimančią SGD tiekimo grandinę ir užtikrinti investicijas į įmones, kad būtų galima steigti SGD pažangius centrus visame regione.

Įgyvendinant projektą „MarTech LNG“, 200 ekspertų buvo mokomi naudotis naujausiomis technologijomis. Taip pat pasirūpinta, kad projektas dalyvautų svarbiausiame SGD verslo renginyje. Čia projekto organizatoriai sėkmingai užsitikrino bendradarbiavimą su tokiomis tarptautinėmis įmonėmis kaip GE, „Shell“ ir „Emerson“. Tai ne tik suteikė galimybę Pietų Baltijos regiono įmonėms pasinaudoti SGD pažangiausia praktine patirtimi, bet ir padėjo pagrindus vertės grandinei, kuri reikalinga siekiant sukurti mažos apimties suskystinimo įrenginius, SGD saugyklą, gaminti skystas biodujas ir atlikti perkrovimą terminale.

Liepsną įžiebusi kibirkštis

Projektas „MarTech LNG“ tapo kibirkštimi, lėmusia daugelį investicijų SGD laivų statybos ir bunkeriavimo sektoriuose. Dėl šios priežasties regionas šiandien gali didžiuotis tarpvalstybiniu klasteriu, kurį sudaro pažangūs uostai, laivų statyklos, laivų savininkai, technologijos įmonės ir bunkeriavimo paslaugų teikėjai. Šiuo atžvilgiu „MarTech LNG“ yra pavyzdys, kaip tarpvalstybinė paramos įmonėms strategija gali duoti apčiuopiamų rezultatų verslo srityje, remti nišinės rinkos kūrimąsi regione, skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.


Bendroji investicijų ir ES paramos suma

Bendros investicijos į projektą „MarTech LNG“ siekia 1 352 886 EUR. ES regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Pietų Baltijos regiono veiksmų programos lėšų skyrė 1 088 532 EUR.


Projekto terminas

23/11/2016