Dujotiekis pagerina namų ir įmonių aprūpinimą

Lietuvoje nutiesus apie 138 km ilgio dujotiekį Jurbarkas–Klaipėda, bus užtikrintas patikimas ir saugus gamtinių dujų tiekimas. Pagal šią schemą taip pat siūloma galimybė prie dujų tinklo prijungti 56 000 gyventojų, taip pat daugiau nei 280 perdirbimo, gamybos ir tiekimo įrenginių iš skirtingų ekonomikos sektorių.

 Papildomos priemonės

 

Naujoji infrastruktūra gerokai padidins šalies gamtinių dujų pajėgumus. Be to, dujotiekis leis tiekti gamtines dujas iš Klaipėdoje statomo terminalo. Todėl projektas reikšmingai padeda integruoti Lietuvos dujų perdavimo sistemą į bendrą ES energetikos rinką.

Ekologiškas projektas

Kadangi šis projektas suteikia galimybę prie dujų tinklo prijungti naujus buitinius ir pramonės klientus, ši investicija turėtų šaliai generuoti platesnio pobūdžio ekonominę naudą; ji taip pat turėtų padėti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, skatindama vartotojus pereiti nuo mazuto prie gamtinių dujų.

Darbas buvo suskirstytas į tris etapus: iš pradžių vamzdynas nutiestas nuo Jurbarko iki Tauragės, tada nuo Tauragės iki Šilutės ir galiausiai nuo Šilutės iki Klaipėdos. Trečiasis etapas apėmė antrosios Klaipėdos matavimo ir reguliavimo stoties statybą.

Klojant vamzdyną buvo naudojamos ekologiškos priemonės. Sankirtose su keliais vamzdynas buvo apdengtas apsauginiais gaubtais. Dujotiekiui kertant upes, šiuo projektu siekiama sušvelninti jo poveikį aplinkai atliekant tiesioginį horizontalųjį gręžimą, o tai reiškia, kad vamzdynas nesiliečia su vandens paviršiumi. Naudojant šią statybos techniką, taip pat išsaugomas natūralus vandentakių nuolydis.

Bendros investicijos ir ES finansavimas

Projektui „Dujotiekio Jurbarkas–Klaipėda statyba“ skirtos bendros investicijos siekia 59 106 483 EUR. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „Ekonomikos augimas“ lėšų skyrė 22 318 500 EUR. Darbai yra prioriteto „Pagrindinė ekonomikos infrastruktūra“ dalis.

Projekto terminas

22/12/2014