Energijos šaltinio – Baltijos jūros regiono „žaliojo aukso” panaudojimas

ERPF finansuojamo ENCECO projekto partneriai jau ėmėsi pirmųjų žingsnių, kad sparčiai augančius Baltijos jūros regiono miškus, vadinamus „žaliuoju auksu”, paverstų alternatyviu šiluminės energijos šaltiniu.

 Papildomos priemonės

 
Projektas „Green Gold” mokslininkams ir ūkininkams suteikė galimybę kartu auginti būsimus energijos šaltinius. © ENECO Projektas „Green Gold” mokslininkams ir ūkininkams suteikė galimybę kartu auginti būsimus energijos šaltinius. © ENECO

" ENECO projektas suteikė naujų verslo galimybių ūkininkams ir kitiems, norintiems žemės ūkiui skirtoje žemėje auginti energinius miškus ir plantacijas. Projektas tiesiogiai lėmė, kad vienas Lietuvos ūkininkas 20 hektarų teritoriją jau apsodino energiniu mišku. Jis ne vienintelis užsiima šia veikla – tendencija greitai plinta. "

Prof. Vaclovas Tricys, ENECO projekto vadovas

Visoje Europoje energijos gamybos – nuo dujų iki naftos – kainos išlieka aukštos. Todėl valdžios institucijos ėmėsi ieškoti pigesnių alternatyvų. Vienas tokių šaltinių – sparčiai augantys medžiai Latvijos ir Lietuvos pasienio regione. Didelė šios teritorijos dalis yra nenaudojama.

Projekto partnerių tikslas buvo „energijos miškus” paversti pelningu verslu. Augindami miškus, jie KARTU siekė ir sumažinti emisijas. Vietos gamintojams, dirbantiems su sparčiai augančiais medžiais, jie teikia konsultacijas, kaip efektyviai valdyti žemę ir pasiekti kaip įmanoma didesnį tuopų, alksnių ir gluosnių pelningumą.

Tuo tarpu projekte dalyvaujantys mokslininkai atliko tyrimus, ar medienos pelenais ir biologiškai skaidžiomis atliekomis galima sėkmingai tręšti plantacijas. Tyrimo rezultatai buvo išbandyti dviejose naujose projekte dalyvaujančių universitetų įkurtose plantacijose. Bandymai įrodė trąšų perspektyvumą.

Patarimai dėl energijos gamybos

Be to, komanda tyrė medienos energiją – nagrinėjo, kiek medienos reikėtų Žiemgalos, Šiaulių ir Panevėžio regionų kogeneracinėms jėgainėms (KJ). Įvertinus poreikius pavyko apskaičiuoti, kiek atsinaujinančios medienos energijos reikėtų pagaminti siekiant patenkinti šiluminės energijos paklausą regione.

Buvo skelbtos įvairios žemės savininkams skirtos rekomendacijos apie tinkamas rūšis ir klonų atranką bei informacija apie dirvą ir topografiją. Prieiga prie gairių dėl technologijų, kurias galima naudoti Žiemgalos, Šiaulių ir Panevėžio regionuose, taip pat suteikta suinteresuotiesiems subjektams.

Ūkininkams ir kitiems susidomėjusiems šia tema sukurtas vadovas „Energinių medžių plantacijų kūrimas”. Vadovas išverstas į tris kalbas: anglų, latvių ir lietuvių.

Mokymai taip pat buvo siūlomi galimiems energinių miškų ir plantacijų augintojams ir žemės ūkio įmonių atstovams visame regione. Be to, Latvijoje inicijuotas visiškai naujas mokymo kursas apie energinių augalų ir medienos valdymą, sukurtos dvi darbo vietos.

Bendrosios investicijos ir ES finansavimas

Bendros projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių bazės išplėtimas ir aplinkosaugos būklės gerinimas (ENECO)“ skirtos lėšos siekė 297 890 eurų. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007 – 2013 m. programavimo laikotarpio Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos lėšų skyrė 253 206 eurus.

Projekto terminas

15/09/2015