Atnaujinus geležinkelio liniją pagerės tarpvalstybinės traukinių eismo paslaugos

Atnaujinus geležinkelio linijos atkarpą Lietuvos centrinėje dalyje nuo Marijampolės iki Kazlų Rūdos atsiranda galimybė gabenti krovinius ir keliauti per kaimyninės valstybės narės sieną nekeičiant traukinių.

 Papildomos priemonės

 

Projektas apima 1 435 mm pločio geležinkelio vėžės 24 km ilgio atkarpos statybas ir esamos 1 520 mm pločio vėžės 26 km atkarpos rekonstrukciją. Nauja vėžė padės veiksmingiau integruoti Lietuvos geležinkelio sistemą į platesnę Europos geležinkelio transporto sistemą. Konkrečiai, ji suteikia keleivių ir krovinių vežimo galimybę be išlaidų ir laiko gaišimo, susijusio su traukinių keitimu.

Naujos sąveikios paslaugos turėtų paskatinti daugiau žmonių ir verslo organizacijų naudotis geležinkeliu. Be to, tai turėtų pagerinti situaciją vietos automobilių kelių tinkle, ypač kelyje „Via Baltica“, kurio apkrova smarkiai padidėjo Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Dėl to padidėjo nelaimingų atsitikimų skaičius ir didelių krovininių automobilių, važiuojančių iš Lietuvos į Lenkiją, spūstys.

Vientisos kelionės

Vidutinis krovininių traukinių važiavimo laikas nauja linija turėtų pastebimai sumažėti, o tai turėtų padidinti vietos prekių judėjimo geležinkeliais dalį apie 20 proc. Be to, iš vienos valstybės į kitą vykstantys keleiviai mieliau rinksis geležinkelį. Pavyzdžiui, tolygi kelionė be persėdimų bus kur kas trumpesnė nei devynių valandų važiavimas iš Vilniaus į Varšuvą.

Atnaujinimas taip pat padidins našumą visame ruože, pagerės kelio techninės savybės. Abiejose linijose keleivinių traukinių greitis padidės iki 120 km/val., krovininių – iki 80 km/val., o konstrukcijos savybės užtikrins 22,5 tonos didžiausią leistiną ašies apkrovą. Be to, vykdant projekto statybos programą bus atnaujinti du geležinkelio tiltai per Sasnos ir Pilvės upes, taip pat modernizuotos Vinčų ir Kazlų Rūdos geležinkelio stotys.

Šis projektas yra vienas platesnės penkių etapų schemos „Rail Baltica“ etapas, užtikrinantis naują 1 435 mm vėžės geležinkelio sujungimą tarp Kauno ir Lenkijos sienos. Pati ši schema yra neatsiejama ES TEN-T koridoriaus 1, kertančio Lietuvą šiaurės–pietų kryptimi, dalis. Pagal TEN-T programą Europos transporto infrastruktūrai gerinti ES skiria milijardus eurų investicijų. Taip siekiama palengvinti žmonių ir prekių judėjimą valstybėse narėse ir tarp jų.

Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros investicijos į projektą „Esamos geležinkelio atkarpos Marijampolė–Kazlų Rūda rekonstrukcija“ siekia 52 111 302 eurų. ES sanglaudos fondas skyrė 44 098 286 eurų iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „Ekonominis augimas“ lėšų. Darbai yra prioriteto „Transeuropinio transporto tinklo plėtra“ dalis.

Projekto terminas

01/09/2015