Šiuolaikinių žinių centrų kūrimas

RegioStars 2010 FinalistLenkijos Olštyno miesto ir Lietuvos Marijampolės miesto viešosios bibliotekos atidarė po naujovišką interaktyvaus mokymosi centrą, siūlantį itin įvairių individualių ir grupinių kursų vaikams ir suaugusiesiems. Be naujų įgūdžių mokymo linksmoje ir dinamiškoje lavinimo aplinkoje, centrai pritraukė ir daugiau lankytojų į pačias bibliotekas.

 Papildomos priemonės

 
Smagus ir sąveikus mokymasis viešųjų bibliotekų interaktyvaus mokymosi centruose. Nuotraukų savininkų teisės: Interaktyvaus mokymosi centras, Olštynas. Nuotraukos gali būti naudojamos įvairiais būdais. Smagus ir sąveikus mokymasis viešųjų bibliotekų interaktyvaus mokymosi centruose. Nuotraukų savininkų teisės: Interaktyvaus mokymosi centras, Olštynas. Nuotraukos gali būti naudojamos įvairiais būdais.

„Per 1,4 tūkst. pagyvenusių žmonių išmoko dirbti kompiuteriu, rašyti ir siųsti elektroninius laiškus.“
Ilona Sekścińska, projekto vadovė ir bibliotekos kuratorė

Vietiniai gyventojai lanko nemokamus kompiuterių, muzikos, kalbų, mokslo ir meno kursus, kuriuos dinamiškoje lavinimo aplinkoje dėsto profesionalūs IT specialistai, muzikantai, menininkai ir mokytojai. Daugiausia dėmesio čia skiriama pramogoms ir sąveikiajam švietimui, pasitelkiant šiuolaikiškus kompiuterius ir kitą įrangą, įskaitant vaizdo kameras, klavišinius muzikos instrumentus ir prietaisus, matuojančius greitį bei garsą.

Mokymasis visą gyvenimą bibliotekoje

Bendradarbiavimas sudarė sąlygas bibliotekoms pasidalyti programinės įrangos pirkimo išlaidas, rengti vaizdo konferencijas ir plėtoti kitą bendrą veiklą. Centrai labiausiai orientuoti į vaikus, tačiau taip pat siūlo paslaugas suaugusiesiems (taip pat ir pagyvenusiems žmonėms) ir neįgaliesiems, kurie dalyvauja kursuose ir kituose užsiėmimuose.

Visi kursų lankytojai gauna pasiekimų pažymėjimą. Kursai išmoko ne tik naujų įgūdžių ir pasitikėjimo savimi, jie taip pat pakeitė bibliotekų visuomeninį įvaizdį, ir dabar bibliotekos suvokiamos ne kaip nuobodžios pasenusių knygų kolekcijos, bet kaip gyvos, netradicinio mokymo institucijos. Šis pasisekimas įkvėpė įkurti dar septynis panašius centrus Lenkijoje bei antrąjį centrą Lietuvoje.

Ekonominis ir socialinis atgimimas

Tiek Olštynas, tiek Marijampolė yra regiono centrai ir vieni iš skurdžiausių miestų Europos Sąjungoje. Abiejuose regionuose gyventojų IKT įgūdžiai ir bendras išsilavinimo lygis labai prasti, nes juose vyrauja žemės ūkis ir kiti tradiciniai sektoriai.

Teikdami visų amžiaus grupių žmonėms naujoviškus ir patrauklius mokymosi metodus, centrai siekė paskatinti ilgalaikį ekonominį ir socialinį regionų atgimimą. Tai labai perspektyvi idėja, ypač vertinant tai, kad centrai nuolatos pilni vaikų ir suaugusiųjų, kurie mokosi naujų įgūdžių kompiuteriais.

Projektą parengė ir jam vadovauja Olštyno viešoji biblioteka, kuri atidarė savo interaktyvaus mokymosi centrą trimis mėnesiais anksčiau nei atidarytasis Marijampolėje. Todėl Lenkijos partnerė galėjo pasidalyti savo patirtimi su Lietuvos partnere ir abu centrai galėjo išbandyti savo įrangą virtualiai bendraudamos tarptautiniu lygiu (kaip kad e. konferencijos ir bendros oro prognozės).

Olštyno ir Marijampolės savivaldybės įsipareigojo finansuoti interaktyvaus mokymosi centrų veiklą penkerius metus, mokėdamos personalo atlyginimus ir kitas išlaidas tam, kad centrai galėtų teikti nemokamas paslaugas. Projektas taip pat paskatino keletą bendrų iniciatyvų tarp centrų ir vietinių mokyklų, kultūros įstaigų ir kitų organizacijų.

Projekto terminas

09/06/2010