Latvijos ir Lietuvos neįgaliesiems – geresnė gyvenimo kokybė

Projektas „Mano socialinė atsakomybė“ pralaužė kliūtis, su kuriomis Latvijoje ir Lietuvoje susiduria neįgalieji – buvo išplėtotos ir pradėtos teikti socialinės paslaugos, apmokytas personalas ir pagerintas prieinamumas.

 Papildomos priemonės

 
Visuomenei skirti plakatai didina informuotumą apie prieinamą ir neįgaliesiems tinkamą Baltijos jūros teritoriją.   © „Mano socialinė atsakomybė”, Inga Kalnina Visuomenei skirti plakatai didina informuotumą apie prieinamą ir neįgaliesiems tinkamą Baltijos jūros teritoriją. © „Mano socialinė atsakomybė”, Inga Kalnina

" Projektas „Mano socialinė atsakomybė” yra puikus universalaus dizaino pavyzdys – tai koncepcija, kurią taikant kasdienio gyvenimo sąlygos paverčiamos kaip galima patogesnėmis kuo didesnei didesnei žmonių grupei. Tam ne visuomet reikia daug lėšų ar darbo, bet būtinas naujas požiūris į įprastus dalykus. "

Kristiāns Godiņš, Kuržemės planavimo regiono administracijos vadovas

Siekiant pagerinti socialinę įtrauktį, projekto metu buvo pasitelktos visos reikalingos priemonės: daugiau kvalifikuotų specialistų, pritaikyta infrastruktūra, naujos paslaugos ir informacijos sklaida. Projekto komanda įvertino socialinių paslaugų prieinamumą ir nustatė neįgaliųjų integracijos į visuomenę lygį. Jie įgyvendino aplinkos patobulinimus, suteikė papildomus mokymus sektoriaus darbuotojams ir regione išplėtojo dvi naujas bendras socialines paslaugas – palydovo–padėjėjo paslaugą ir trumpalaikės priežiūros paslaugą. Abi naujosios paslaugos palengvino neįgaliųjų ir jų artimųjų gyvenimus.

Universalaus dizaino principai

Projekto „Mano socialinė atsakomybė” metu abiejose šalyse taip pat buvo patobulintos įvairiose savivaldybėse esančios infrastruktūros – tai atlikta remiantis universalaus dizaino principais ir didinant informuotumą apie inovacijas ir priemones, leidžiančias neįgaliesiems sėkmingiau integruotis į visuomenę.

Iš viso papildomose švietimo veiklose ir mokymuose dalyvavo 1 252 skirtingų sričių specialistai. Dar 30 žmonių buvo išmokyti teikti palydovo–padėjėjo paslaugas. Pradėjus teikti naująsias paslaugas, jomis pasinaudojo daugiau kaip 870 neįgaliųjų.

13 projekto partnerių savo bendruomenėms suteikė tvarumo, o savo aplinką pavertė aktyvesne, labiau integracine ir grįsta lygybe. Devyni partneriai atliko ypač svarbų darbą – investavo į aplinkos prieinamumą. Šeši partneriai pradėjo teikti naujas palydovo‑padėjėjo paslaugas, o trys – trumpalaikės priežiūros paslaugas.

Prieinamas paplūdimys

Turbūt akivaizdžiausiai projekto sėkmė matoma Liepojos paplūdimyje – pasitelkus universalaus dizaino principus, beveik visas paplūdimys tapo prieinamas neįgaliesiems. Dabar jame įrengtos specialios persirengimo kabinos, dušai ir tualetai. Jūroje sumontuoti garsą skleidžiantys plūdurai, tad aklieji ar regėjimo negalią turintys žmonės gali tiksliai žinoti savo buvimo vietą. Paplūdimio parke įrengti taktiliniai žemėlapiai, o norintys pasiekti paplūdimį ar pasimaudyti jūroje, gali naudotis specialiai neįgaliųjų vežimėliams skirtais takais.

Šis sėkmingas projektas regioną ir Baltijos jūros pakrantę pavertė patrauklesne turistine vieta žmonėms, turintiems ypatingų poreikių. Be to, jis padidino informuotumą apie problemas, su kuriomis susiduria neįgalieji. Informacija apie neįgaliųjų įtrauktį pasiekė platesnę auditoriją – buvo rengiami plačiajai visuomenei atviri informaciniai renginiai ir kampanijos.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Iš viso į projektą „Mano socialinė atsakomybė” investuoti 1 157 295 eurai: ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiklos programos lėšų skyrė 966 968 eurų.


Projekto terminas

19/08/2015