Baltijos jūros pietų regione – nauja jūros vėjo energijos galimybė

Teritorinis bendradarbiavimas energijos gamybos ir aplinkos apsaugos srityje padeda Baltijos jūros pietų regione populiarinti jūros vėjo energetiką. Šis regionas vienas palankiausių gaminti jūros vėjo energiją, tačiau jo galimybės dar neišnaudotos. Partneriai vykdė veiklas, kurių tikslas – sutelkti išteklius ir tarpvalstybiniu lygmeniu perduoti patirtį, siekiant pašalinti plėtros kliūtis.

 Papildomos priemonės

 
Anders Nilsson yra vienos iš įmonių, gaunančių projekto OFF.E.R paramą, savininkas.  © Anders Nilsson Anders Nilsson yra vienos iš įmonių, gaunančių projekto OFF.E.R paramą, savininkas. © Anders Nilsson

" Planuojame kurti jūros vėjo jėgainę, ir mums svarbu pasirūpinti efektyviai dirbančių tiekėjų tinklu“ Baltijos jūros pietų regiono jūros vėjo energetikos (OFF.E.R) tarpvalstybinis klasteris pastebimai prisidėjo nustatant ekonomiškai efektyvią tiekimo grandinę. Klasterio žemėlapis yra priemonė, pravarti nustatant galimus visų reikalingų gaminių ir paslaugų tiekėjus tiek vietoje, tiek tarpvalstybiniu lygmeniu. "

Anders Nilsson, „Blekinge Offshore”

Projektas padidino informuotumą apie jūros vėjo energetikos galimybes, kad šis energijos šaltinis būtų naudojamas plačiau. Buvo sudarytas Baltijos jūros pietų regiono vėjo atlasas: vykdant stebėseną palydovais ir naudojant mezoskalės modelį, aprašyti teritorijos jūros vėjo ištekliai. Buvo surengti reklaminiai renginiai: interaktyvioji laivų paroda Danijos ir Vokietijos uostuose bei nuolatinės parodos Rostoke (Vokietija), Væggerløse (Danija) ir Gdanske (Lenkija).

Siekiant Baltijos jūros pietų regioną paversti jūros vėjo energetikos lyderiu, buvo atliktos analizės ir sukurtos planuotojams bei įmonėms skirtos priemonės. Buvo ištirta, kaip sektorius galėtų pritraukti turistų. Apsikeitimas praktine patirtimi Lenkiją paskatino priimti naujus teisės aktus, atveriančius kelią investicijoms į jūroje esančias infrastruktūras. Buvo pateikta 70 paraiškų gauti leidimus steigti jūros vėjo ūkius.

Parama verslo plėtrai

Prie verslo plėtros ir tarpvalstybinio jūros vėjo energetikos klasterio prisidėjo vietos ir tarpvalstybinio lygio renginiai bei verslo bei akademinei bendruomenei skirti seminarai. Buvo sukurtos įvairios pagalbinės priemonės. Viena jų – įmonių klasterio žemėlapis, kuriame pagal geografinę vietovę nurodyta daugiau kaip 160 Baltijos jūros pietų regiono įmonių, dirbančių jūros vėjo energetikos srityje. Taip pat sukurtas investavimo vadovas ir jūros vėjo parko ekonominis modelis.

Projektas padėjo tinkamiau paruošti potencialius jūros vėjo energetikos srities darbuotojus – jiems buvo pasiūlytos naujos švietimo ir mokymų galimybės. Danijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje buvo surengti trys vasaros kursai. Jais buvo siekiama pakrančių vėjo energetikos ekspertus paversti jūros vėjo energetikos ekspertais. Daugiau kaip 120 magistro ir daktaro laipsnių siekiančių studentų sužinojo apie vėjo išteklius, technologijas ir poveikį aplinkai. Projekto metu buvo sukurtas internetinis informacinių priemonių rinkinys, kuriame esančią medžiagą švietimo srityje dirbantys suinteresuotieji subjektai gali naudoti plėtodami jūros vėjo energetikos kursus, skirtus konkrečiai šaliai ir temai.

Baigiamosios konferencijos metu partneriai pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigojo tęsti ir gilinti bendradarbiavimą inicijuodami tarpvalstybinį jūros vėjo energetikos tinklą.


Bendrosios investicijos ir ES finansavimas

Bendros projektui „South Baltic Offer” skirtos investicijos siekia 2 002 571 eurą. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Pietų Baltijos regiono veiksmų programos lėšų skyrė” 1 585 543eurus.


Projekto terminas

14/09/2015