Grėsmės Baltijos vandeniui pašalinimas

Baltijos jūra, kaip ir daugelis jūrinių zonų, pasižymi labai jautria aplinka. Neskaitant natūralių veiksnių, šioje srityje taip pat vyksta intensyvi laivyba, kelianti nuolatinę grėsmę aplinkai. Nepaisant to, daugelis pakrančių regionų neturi ar turi mažai planų nelaimės atveju. Projektu „Baltic Master II“ dabar mėginama ištaisyti šį trūkumą, susitelkiant į dvi svarbiausias sritis: gebėjimų antžeminėmis priemonėmis reaguoti išsiliejus naftai ir jūrų transporto taršos prevencijos tobulinimą.

 Papildomos priemonės

 

„Laivams draudžiama išleisti naftą ar šiukšles į jūrą, o uostai ir terminalai privalo pasirūpinti šalinimo įrenginiais, kurie neverstų laivų laukti ir nesukeltų papildomų kaštų. Siekiant tai įgyvendinti būtinas bendradarbiavimas tarp uostų ir laivybos įmonių. Projektas „Baltic Master II“ užtikrina tokį bendradarbiavimą.“
Anders Sjöblom, Kalmaro uostas, Švedija

Dabartiniu projektu darbas tęsiamas nuo ten, kur baigėsi ankstesnysis projektas „Baltic Master“, ir užtikrinama, kad pakrančių zonų priežiūra apimtų tinkamą reagavimo sistemą, atitinkančią transporto intensyvumą, nors dabar taip nėra. Bus panaudoti keturi darbiniai paketai, užtikrinantys tiek aplinkos apsaugą, tiek pakrančių bendruomenių gerovę, atsižvelgiant į tai, kad Baltijos jūra laikoma itin jautria jūrine zona.

Vieningas frontas gelbstint Baltijos jūrą nuo taršos

Projektas vienija vietines, regionines ir nacionalines institucijas, tyrimų institutus, universitetus ir visą Baltijos jūros regioną apimančias organizacijas bei užtikrina praktinės patirties ir strateginio darbo suderinimą. Projektas suskirstytas į keturis darbinius paketus: projektų valdymą ir administravimą; komunikaciją bei informaciją; geresnius gebėjimus antžeminėmis priemonėmis reaguoti išsiliejus naftai jūroje; ir geresnę taršos prevenciją, įskaitant laivų taršos apdorojimą. Projektas taip pat prisidės prie praktinių sprendimų ir pasiūlymų strateginėms investicijoms į jūrų apsaugą.

Žinia sklinda per visą jūrą

Atsižvelgiant į projekte dalyvaujančių partnerių įvairovę, šviežia informacija ir komunikacija yra labai svarbios ir bus pasiektos taikant komunikacijos strategiją, bendrą veiklos planą dėl informacijos sklaidos, sukuriant interneto svetainę su vidiniu tinklu, partnerių susitikimus bei mokymo kursus. Taip pat bus dirbama su spauda ir žiniasklaida, siekiant užtikrinti platų projekto žinomumą. Bus sukurtas galutinis dokumentas „Baltijos jūros vizija“, apibrėžiantis rytdienos Baltijos jūrai keliamus lūkesčius.

Priemonės kovai su tarša

Bus sukurti, atnaujinti ir scenarijais pagrįstose pratybose išbandyti avariniai planai naftos išsiliejimo atvejams. Sukurtas „Aplinkosaugos atlasas“ taip pat bus naudinga pakrančių tvarkymo priemonė, be to, bus parengtos rekomendacijos, nurodančios, kaip integruoti avarinius planus į pakrančių tvarkymą. Paskutiniuoju darbo paketu bus nagrinėjama esama teisinė bazė, reglamentuojanti jūrų taršą, ir ieškoma, kur ją būtų galima tobulinti. Atsižvelgiant į esminį uostų vaidmenį vykdant taršos prevenciją, „Baltic Master II“ ieškos bendrų sprendimų taršos valdymui uostuose ir laivuose.

Projekto terminas

06/01/2010