Nauji amatų centrai skatina Vidurio Baltijos regiono kultūrą

Projekto „Vidurio Baltijos šalių amatai“ tikslas buvo išsaugoti meno ir amatų tradicijas Latvijos–Lietuvos pasienio regione, remti amatininkų verslumą ir pritraukti turistų. Tai buvo pasiekta sukuriant dešimties amatų centrų tinklą, organizuojant amatų mokymus, prekiaujant amatininkų dirbiniais, vadovaujant centrams, parengiant su amatais susijusių turistinių maršrutų ir vykdant reklamą.

 Papildomos priemonės

 
Vienas iš dešimties amatų centrų, kurį įsteigė vietos amatininkai pagal projektą „Vidurio Baltijos šalių amatai“. © Aivars Ērglis Vienas iš dešimties amatų centrų, kurį įsteigė vietos amatininkai pagal projektą „Vidurio Baltijos šalių amatai“. © Aivars Ērglis

" Projekto įgyvendinimas buvo sudėtingas, jame dalyvavo visos suinteresuotosios šalys – savivaldybės, asociacijos, amatininkai, taip pat vietos ir užsienio turistai. Jis apėmė didelę teritoriją, o plataus masto ir gerai koordinuotas bendradarbiavimas sustiprino amatų sektorių ir paskatino bendradarbiavimą, kuris vyksta iki šiol. "

Anna Builo-Hoļme, projekto vadovė, Žiemgalos planavimo regionas

Žiemgalos regiono ir Šiaulių bei Panevėžio apskričių potencialas buvo beveik nepanaudotas dėl infrastruktūros ir matomumo trūkumo, taip pat dėl neveiksmingo išteklių naudojimo. Šis regionas pasižymi turtinga amatų tradicija, tačiau prasidėjus masinei gamybai, amatų ekonominė svarba sumažėjo.

Partneriai iš abiejų Latvijos–Lietuvos sienos pusių kartu atliko analizę, įskaitant duomenų apie vietos amatininkus rinkimą. Ja remdamiesi partneriai suprato, kad nors yra daug amatininkų, kurie nori panaudoti savo įgūdžius, jiems trūksta galimybių šiuos įgūdžius ugdyti, kad atitiktų vartotojų poreikius ir veiksmingai parduotų gaminius. Be to, daugelis amatininkų gaminių parduodami turguje arba suvenyrų parduotuvėse ir tik vasaros metu, kai atvyksta daugiau turistų.

Verslumo rėmimas ir turistų pritraukimas

Partneriai nusprendė, kad meno ir amatų sektoriaus plėtra pritrauktų turistų, sumažintų sezoniškumo poveikį amatininkams ir paskatintų savarankišką veiklą, tuo pat metu padedant išsaugoti regiono kultūrą. Todėl jie pradėjo projektą „Vidurio Baltijos šalių amatai“ remdamiesi anksčiau įgyvendintais amatų projektais, kuriuose dalyvavo. Kuriant tarpvalstybinį tinklą, šiuo projektu buvo siekiama skatinti bendras meno ir kultūros vertybes, sukurti infrastruktūrą, kuri išsaugotų amatininkystę ir padėtų sektoriui augti.

Buvo sukurtas tinklas, kurį sudarė dešimt amatų centrų, iš kurių kiekvienas turėjo skirtingą specializaciją. Juo buvo siekiama remti amatininkus ir suteikti jiems darbo, mokymo, mokymosi, dalijimosi patirtimi ir praktinių seminarų bei parodų organizavo vietų. Po to buvo renovuojamos patalpos, perkama įranga, sprendžiami teisiniai ir administraciniai klausimai, skiriami koordinatoriai ir rengiami plėtros planai. Centrų lankytojai gali stebėti dirbančius amatininkus, pamėginti kažką pagaminti patys ir įsigyti gaminių.

Nauji amatininkų ir koordinatorių įgūdžiai

Daugiau nei 100 amatininkų pasinaudojo projekto siūloma galimybe įgyti verslumo ir rinkodaros įgūdžių, taip pat žinių apie naujausias meno ir technologijų tendencijas. Siekiant skatinti verslumą buvo publikuojamos sėkmės istorijos. Apie 20 amatų centrų koordinatorių dalyvavo mokymuose, kad galėtų geriau koordinuoti centrų darbą ir skatinti plėtrą, taip pat perteikti amatininkams žinias apie internetinę rinkodarą, mokesčius ir verslo modelius.

Matomumas buvo padidintas organizuojant kilnojamąsias parodas ir festivalius, dalyvaujant tarptautinėse turizmo mugėse, sukuriant skaitmeninį medžio amatų muziejų ir leidžiant katalogus bei brošiūras. Bendri renginiai subūrė Latvijos ir Lietuvos amatininkus, paskatino tolesnį tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Mokymąsi skatino medžio ir audimo praktiniai seminarai ir penkių dienų mokomoji kelionė vietos amatininkams, taip pat buvo parengti penki turistiniai maršrutai su turizmo paketais.


Bendroji investicijų ir ES paramos suma

Bendros projektui „Vidurio Baltijos šalių amatai / Tarpvalstybinis tinklas, taikant meną ir amatus kaip kompetencijos ir patrauklumo skatinimo priemonę tarp Latvijos ir Lietuvos pasienio ruožų“ skirtos investicijos siekia 1 574 102 EUR. Europos regioninės plėtros fondas skyrė 1 337 986 EUR pagal 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programą „Latvija–Lietuva“.


Projekto terminas

20/06/2016