Verslumo skatinimas, darbo vietų kūrimas

Vadovaujantis patirtinio mokymo filosofija, projektas „Start ups promotion“ dekonstruoja tradicinius verslo principų mokymo būdus. Užuot mokęsi per paskaitas ir iš vadovėlių, studentai žinias gauna praktinės patirties ir tikrų verslo lyderių konsultacijų metu. Tai suteikia galimybes naujiems verslams atsirasti.

 Papildomos priemonės

 

" Apie verslą geriausia mokytis iš verslo lyderių, todėl motyvacines paskaitas skaito ne pedagogai, o tikri verslo žmonės – tarp jų ir svečiai iš kaimyninių šalių. "

Darius Karaša, „Verslo iniciatyva“

Posovietiniu laikotarpiu Latvija ir Lietuva nuolat susiduria su iššūkiu, kaip įžiebti jaunimo susidomėjimą verslumu. Stokojant verslumo tradicijų, jauniems žmonėms – ypač besimokantiems profesinėse mokyklose – paprasčiausiai stinga patirties, reikalingos verslui pradėti.

Tyrimai rodo, kad tarp svarbiausių Latvijos ir Lietuvos jaunimo nenoro kurti savo įmones priežasčių yra finansavimo stoka ir sunkumai ieškant informacijos apie tai, kaip sukurti sėkmingą verslą. Be to, esama atskirties tarp verslo pasaulio ir verslo švietimo. Tai reiškia, kad šiandien jaunimas neturi ryšių su potencialiais konsultantais ir įkvėpimo šaltiniais. 

Verslo pradžia

Kad sumažintų atskirtį, projektu „Start ups promotion“ siekiama skatinti jaunus profesinių mokyklų auklėtinius pradėti verslą ir kurti darbo vietas. Tai daroma keičiant verslo mokymo būdus, taikomus mokyklose.

Vietoj pedagogų vedamų paskaitų, pagal projektą į auditorijas kviečiami verslo lyderiai ir sėkmingi verslininkai, o tradicines mokymo praktikas keičia neformaliojo mokymo metodai, pabrėžiantys patirties svarbą. Užuot atlikę tyrimus ir rašę rašto darbus, studentai mokosi per simuliacinius žaidimus, interaktyvias veiklas, praktinį mokymą, motyvacines kalbas ir realių verslo planų kūrimą.

Akivaizdus poveikis

Projekto poveikis regionų ekonominei plėtrai yra akivaizdus. Buvo sukurta daugiau kaip 80 verslo planų, įkurta 10 naujų įmonių. Tikimasi, kad jos leis sukurti bent 15 naujų darbo vietų. Nemažiau svarbus ir visiškai naujo verslo švietimo būdo taikymas profesinėse mokyklose.

Taip pat svarbu paminėti, kad projektas sėkmingai skatina tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, buvo surengta daugybė mokymų per mainus. Jų dalyviai turėjo galimybę paviešėti kaimyninėje šalyje ir geriau perprasti regioną.

Bendros investicijos ir ES finansavimas

Projektui „Start Ups Promotion“ skirtos bendros investicijos siekia 123 929 eurų. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Latvijos ir Lietuvos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos lėšų skyrė 105 339 eurų.

Projekto terminas

12/12/2014