Laikas susirūpinti diskriminacija dėl amžiaus

Syddanmark, Danija; Pohja-Eesti, Estija; Meklenburgas-Pomeranija, Šlėzvigas-Holšteinas, Vokietija; Ryga, Latvija; Kauno apskritis, Šiaulių apskritis, Lietuva; Pamarys, Vakarų Pamarys, Lenkija; Ovre Norrland, Västsverige, Švedija; Rytų Anglija, Jungtinė Karalystė

Darbo ieškantys vyresnio amžiaus asmenys dažnai sužino, kad jų amžius arba net patirtis yra kliūtis įsidarbinti. Europos teritorinio bendradarbiavimo projektu Baltijos jūros regione siekiama įveikti išankstines kai kurių darbdavių nuostatas, nuomonę ir vyresnio amžiaus žmonių diskriminavimą ieškant darbuotojų.

 Papildomos priemonės

 
„Geriausio amžiaus“ projektu siekiama padėti vyresnio amžiaus žmonėms rasti darbo vietą arba joje išlikti „Geriausio amžiaus“ projektu siekiama padėti vyresnio amžiaus žmonėms rasti darbo vietą arba joje išlikti

Daugeliui Šiaurės Europos šalių šiuo metu būdingas mažėjantis gimstamumas ir populiacijos senėjimas, todėl „Geriausio amžiaus“ projektu siekiama pabrėžti teigiamą demografinių pokyčių poveikį darbdaviams ir darbuotojams.

Gerėjanti sveikata reiškia, kad dauguma žmonių išlieka aktyvūs iki vyresnio amžiaus, palyginti su ankstesnėmis kartomis, ir ilgiau gali dirbti kaip tarnautojai, instruktoriai, patarėjai arba verslininkai.

Projektu, kuris pradėtas vykdyti 2010 m., siekiama atkreipti dėmesį į 55 m. ir vyresnių asmenų amžiaus grupės galimybes bei įveikti plačiai paplitusią prielaidą, kad senėjimas visuomenei yra papildoma našta, pvz., dėl sveikatos priežiūros ir rūpybos išlaidų.

Šių tikslų buvo siekiama kuriant ir skelbiant vyresnio amžiaus darbuotojų galimo ekonominio aktyvumo lygio analizes bei įgyvendinant bandomąsias iniciatyvas, kuriomis siekiama tinkamai išnaudoti vyresnio amžiaus piliečių galimybes.

Požiūrio į vyresnio amžiaus darbuotojus pasikeitimas

Projekto vadovas Hartwigas Wagemesteris teigia, kad didesnėse įmonėse dažnai naudojamos sistemos, stebinčios ir užtikrinančios, kad būtų samdomi vyresnio amžiaus darbuotojai, tačiau tai nėra įprasta mažo arba vidutinio dydžio įmonėse; problema ypač aktuali ieškantiems darbo ir neturintiems aukštos kvalifikacijos. Jis teigia, kad surasta įmonių, kurios dirbs kartu įgyvendindamos mūsų strategijas ir bus pavyzdys kitoms įmonėms, norinčioms prisijungti vėliau.

Tikimasi, kad baigus vykdyti šį projektą apie 70 mažų ir vidutinio dydžio įmonių, viešųjų įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvaus „Geriausio amžiaus“ projekte atlikdamos mokymo, vadovavimo arba konsultavimo vaidmenį. Be to, tikimasi, kad bus sukurta 140 patarėjo / mokinio ryšių ir skirtingų amžiaus grupių nariai sukurs 60 verslo planų.

Darbo projekte pavyzdys yra Latvijos žiniatinklio svetainės sukūrimas, padedantiems vyresnio amžiaus Rygos bedarbiams rasti darbdavių provincijoje. Tuo tarpu Danijoje patarėjai padeda žmonėms, kuriems nepavyksta patekti į darbo rinką.

Europos teritorinio bendradarbiavimo projekte, kuris finansuojamas pagal Baltijos jūros regiono INTERREG IV B programą (2007–2013 m.), bendradarbiauja 19 oficialių partnerių organizacijų iš Danijos, Estijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos ir JK bei vienas neoficialus Rusijos partneris. Be to, yra 20 asocijuotųjų dalyvaujančių organizacijų iš viso Baltijos jūros regiono.


Bendras ir ES finansavimas


Visas projekto „Geriausias amžius“ biudžetas yra 4 423 071 EUR. 3 441 738 EUR skyrė ES Europos regioninės plėtros fondas per Baltijos jūros regiono INTERREG IV B programą (2007–2013 m. laikotarpis).


Projekto terminas

01/03/2013