Naujosios verslo priemonės skatina Baltijos jūros regiono atsinaujinimą

Baltijos jūros regionas vertinamas dėl novatoriškos ir tvirtomis žiniomis pagrįstos ekonomikos, ir svarbiausią vaidmenį diegiant naujoves atlieka smulkios ir vidutinės įmonės (SVĮ). Neseniai pradėto įgyvendinti projekto JOSEFIN tikslas – finansiškai padėti SVĮ plėstis tarptautiniu mastu. Šioms įmonėms projektas siūlo grupę praktinių priemonių, įskaitant ir Europos kontrgarantiją bei naująjį rizikos pasidalijimo modelį.

 Papildomos priemonės

 
Stokholmas yra viena iš tų vietų, kur akivaizdžiai matyti, kokią naudą mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms teikia projektas JOSEFIN Stokholmas yra viena iš tų vietų, kur akivaizdžiai matyti, kokią naudą mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms teikia projektas JOSEFIN

„Vienas iš šio projekto postūmių – sėkminga Berlyno IT bendrovės „Condat AG“, su kuria dirbome, istorija. Pasirūpinome specialiuoju bendrovės finansavimu ir technine parama, ir netrukus įmonės IT sistemos prasiskynė kelią į Kinijos rinką.“
Torsten Mehlhorn, „Investitionsbank“ projektų  vadybininkas, Berlynas

SVĮ dažnai susiduria su kai kurių bankų nenoru finansiškai apsaugoti jų daugiašalius projektus, todėl įmonėms užkertama galimybė iki galo išplėtoti savo potencialą. Spręsdamas šią problemą projektas JOSEFIN („Joint SME Finance for Innovation“ – Jungtiniai SVĮ finansai inovacijai) siūlo strategines paslaugas Baltijos regiono SVĮ, tarp kurių – asmeninis ugdomasis vadovavimas ir klientų poreikius atitinkančios konsultacijos.

Baltijos jūros regiono verslas dairosi naujų galimybių

Baltijos jūros regiono plėtra didžiąja dalimi priklauso nuo pagrindinių subjektų gebėjimo dalyvauti tarptautinėse rinkose. Paprastai SVĮ telkiasi vietinėse, o ne tarptautinėse rinkose, ir iš dalies šį procesą lemia finansavimo užtikrinimo sunkumai. Projektas JOSEFIN buvo būtent parengtas siekiant paskatinti tiesioginį daugiašalį įmonių bendradarbiavimą ir užtikrinti geresnį jų finansavimą kartu suteikiant galimybę  įmonėms atsinaujinti ir naudoti naujus produktus ir paslaugas.

Naujovių potencialo įtraukimas

Pagrindiniai naujovių proceso dalyviai – verslo inkubatoriai, technologijų perdavimo centrai ir viešieji vystymo bankai, kurie minėtose šalyse (Vokietijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje, Norvegijoje) kartu įgyvendins konkrečias priemones. Palaikydamos projekto tikslus JOSEFIN partnerėmis tapo organizacijos, turinčios patirties verslo plėtros srityje, kaip antai Europos įmonių tinklas (Enterprise Europe Network), valdžios institucijos, atsakingos už politikos parengimą ir įgyvendinimą, viešosios finansinės įstaigos bei mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros organizacijos.

Saugi SVĮ parama

Pagrindinis projekto tikslas – Europos kontrgarantijos fondo naudojimas. Šitaip parėmus SVĮ paskolas, garantijas ir pradinį arba rizikos kapitalą sumažės įmonių ir finansų institucijų finansinė daugiašalės verslininkystės rizika, suintensyvės bendradarbiavimas ir tarptautinis verslas. Finansinėms institucijoms bus pristatytas naujas rizikos pasidalijimo modelis, užtikrinsiantis galimybę realiau įvertinti SVĮ kreditingumą.


Projekto terminas

04/01/2010