Baltijos jūros regiono žemės ūkio ir aplinkosaugos poreikių pusiausvyros palaikymas

„Baltic Compass“ sutelkė regiono žemės ūkio ir aplinkos sektorius kartu kovoti su eutrofikacija (pernelyg dideliu maistinių medžiagų kiekiu) Baltijos jūroje ir jos baseine.

 Papildomos priemonės

 
Siekiant sumažinti maistinių medžiagų nutekėjimą į upę, nuožulnūs laukai pietvakarių Suomijoje aprūpinti apsaugos juostomis ir augalais. © Eija Hagelberg Siekiant sumažinti maistinių medžiagų nutekėjimą į upę, nuožulnūs laukai pietvakarių Suomijoje aprūpinti apsaugos juostomis ir augalais. © Eija Hagelberg

" Baltic Compact“ padėjo Baltijos jūros regiono žemės ūkio sektoriui atrasti būdus, kaip gaminti 90 milijonų regiono gyventojų reikalingą kasdienį maistą ir kartu apsaugoti Baltijos jūrą. Jeigu projekto rekomenduotos priemonės bus sėkmingai įgyvendintos regione, Baltijos jūra išties pajus skirtumą. "

Ola Palm, Švedijos žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos institutas (JTI)

Pagrindinės suinteresuotosios šalys, įskaitant valdžios institucijas, specialistų institutus, ūkininkų organizacijas ir įmones, įvedė veiksmingesnes žemės ūkio bei aplinkosaugos politikas, bendras inovacijas ir geriausias praktikas bei sukūrė mokslinius scenarijus ir investavo į aplinkosaugos technologijas, sprendžiančias šią problemą. Jie taip pat siekė panaikinti suinteresuotųjų šalių valdymo gebėjimų spragas. Svarbiausia, kad jiems pavyko sukurti bendrą pasitikėjimą tarp pagrindinių abiejų sektorių – aplinkosaugos ir žemės ūkio – dalyvių.

Visiems naudingi sprendimai

Laukiami ilgalaikiai šio tarptautinio projekto rezultatai apima naujas strategijas, mažinančias eutrofikaciją, stipresnius ryšius tarp žemės ūkio ir aplinkosaugos interesų bei ekonomiškesnius politikos veiksmus. Taip pat tikimasi geresnės Rytų ir Vakarų valstybių įtraukties – tai atitinka ES strategiją dėl Baltijos jūros regiono. Suderindami ir skleisdami savo unikalias žinias ir patirtis, suinteresuotieji subjektai taip pat padėjo pamatus geresniam viso regiono informuotumui apie žemės ūkį ir aplinkosaugą. Tai leis pasiekti visiems naudingų sprendimų dėl žemės ūkio ir aplinkosaugos, nesusilpninant žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo.

Ypatingai svarbi šio projekto partnerystė su dviem tuo pat metu vykstančiais žemės ūkio ir aplinkosaugos projektais: „Baltic Deal“ ir „Baltic Manure“. Akivaizdžiausias šio bendradarbiavimo rezultatas – suinteresuotųjų subjektų konferencija „Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea“, rengiama nuo 2010 m. ir išaugusi į svarbiausią regiono renginį žemės ūkio ir aplinkosaugos suinteresuotiesiems subjektams.

Tarptautinis požiūris

„Baltic COMPASS“ išaugo iš įvairių žemės naudojimo, žemės ūkio ir vandens projektų, susijusių su Baltijos jūros apsauga. Projektas buvo sukurtas kaip atsakas į tarptautinio požiūrio poreikį. Šio tarptautinio požiūrio tikslas – sumažinti Baltijos jūros eutrofikaciją ir sukurti valdymo gebėjimus dirbti pagal tarptautines programas, ES direktyvas ir HELCOM Baltijos jūros veiksmų planą.

Tęstinis projektas „Baltic Compact“ siekia sustiprinti projekto rezultatus ir ypatingą dėmesį skirti tvariai biodujų gamybai bei pažangioms laukų drenažo technologijoms. 

Projekte „Baltic Compact“ dalyvavo 22 partneriai iš aštuonių Baltijos jūros šalių ir Baltarusijos. Projekto metu buvo sukurtos mažiausiai 5 naujos personalo darbo vietos. Kai kurios jų tapo nuolatinėmis.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Projekto „Baltic COMPASS“ pratęsimui skirtos bendros investicijos siekia 6 603 210 eurų. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „Baltijos jūros regionas“ lėšų skyrė 4 351 748 eurus.


Projekto terminas

22/05/2015