Patobulintas miestų planavimas padeda juos pritaikyti prie klimato kaitos

RegioStars 2012 FinalistProjektas GRaBS leidžia miestų projektuotojams, architektams ir planuotojams visoje Europoje kurti ar perkurti išorines erdves ir pastatus, kad jie būtų atsparūs klimato kaitai ir ekstremalaus oro sąlygoms.

 Papildomos priemonės

 

Esant dabartiniam labai dideliam šiltnamio efektą skatinančių dujų lygiui, miesto sritys yra ypač neatsparios kylančios temperatūros ir padidėjusių potvynių poveikiui.

Projekte GRaBS (žaliųjų ir mėlynųjų erdvių pritaikymas miesto sritims ir ekomiestams) pateikiama informacija ir įrankiai, padėsiantys visoje Europoje užtikrinti esamo ir naujo miestų vystymosi pritaikymą klimato kaitos poveikiui.

Projekto pagrindinis tikslas – padidinti „žaliosios“ ir „mėlynosios“ infrastruktūros naudojimo pajėgumus ir įgūdžius. Sąvoka „žalioji infrastruktūra“ apima sodus, parkus, kraštovaizdžius, žaliuosius stogus ir kt., o „mėlynoji infrastruktūra“ – vandens telkinius, pvz., upes, upelius, salpas ir nuolatines drenažo sistemas. Abi infrastruktūros vaidina svarbų vaidmenį vykdant klimatui atsparią plėtrą.

Strateginis erdvinis planavimas

GRaBS yra INTERREG IVC projektas, sutelkęs 14 partnerių iš aštuonių ES valstybių narių institucijų, susiduriančių su įvairiais klimato kaitos iššūkiais.

Naudojant strateginį erdvinį planavimą ir miestų projektavimą galima pateikti sprendimus, kurie sumažins pažeidžiamumą dėl numatomo klimato kaitos poveikio.

Pagal šį projektą buvo parengtos politikos ir įrankiai, didinantys žaliosios ir mėlynosios struktūrų vaidmenį tinkamai pritaikant miestus ir miestelius visoje Europoje. Vykstant tarpregioniniam bendradarbiavimui, projektas GRaBS palengvina gerosios praktikos, žinių ir patirties, susijusios su pritaikymo prie klimato kaitos strategijomis, perdavimą vietinėms ir regioninėms institucijoms visoje Europoje.

Pagrindinis projekto GRaBS produktas – Rizikos ir pažeidžiamumo įvertinimo įrankis, leidžiantis planuotojams įvesti klimato ir socialinius ekonominius duomenis į GIS žemėlapių sistemą ir įvertinti konkrečių sričių pažeidžiamumą pagal klimato kaitos modelius. Papildomai yra sukurta internetinė tarptautinių atvejų tyrimų duomenų bazė, kurioje renkama informacija apie efektyvius pritaikymus prie klimato kaitos miestų srityse.

Integravimas į politiką ir veiksmų planai

Paskatinus GRaBS projektui ir pasitelkus partnerius, kuriančius pritaikymo veiksmų planus (AVP) ir aukšto lygio politikos pareiškimus, į politiką įvairiais strateginiai lygiais buvo integruotas pritaikymas prie klimato kaitos. Iki šiol 11 partnerių iš septynių valstybių narių sukūrė 11 AVP.

Šie veiksmų planai yra ne tik planuotojų sprendimų priėmimo įrankis – jie didina politikų, suinteresuotųjų šalių ir vietinės bendruomenės supratimą apie ekstremalias oro sąlygas kaimyninėse miestų srityse.

Bendrasis ir ES finansavimas

Projektas „GRaBS: žaliųjų ir mėlynųjų erdvių pritaikymas miesto sritims ir ekomiestams“ bendras tinkamas biudžetas yra 3 183 000 eurų su ES Europos regioninės plėtros fondo 2 430 000 eurų įnašu, skirtu 2007–2013 programos įgyvendinimo laikotarpiui.


Projekto terminas

01/01/2007