Atliekų naudojimo skatinimas Baltijos regione

REMOWE projekto partneriai pradėjo taikyti naujoviškus miestų, ūkių ir pramonės atliekų naudojimo būdus. Taip sumažinamos anglies dioksido emisijos ir energetinė priklausomybė Baltijos regione.

 Papildomos priemonės

 

" REMOWE pagerino visų partnerių supratimą apie energijos išgavimo iš atliekų koncepcijas ir regioninį novatoriškų procesų modeliavimą. Šiomis žiniomis buvo pasidalyta su visais partnerių regionais. Formuodamos sprendimus, jais gali pasinaudoti ir valdžios institucijos. "

Eva Thorin, Malardaleno universitetas

Projekte dalyvavo valdžios institucijos ir universitetai – jie dalijosi specialistų žiniomis apie energijos vartojimo efektyvumo technologijas ir sprendimus, atliekas paverčiančius energijos šaltiniu. Šis metodas buvo ypač naudingas Baltijos šalims ir Lenkijai, kur atliekų perdirbimo lygis įprastai yra žemas.

Konkretūs REMOWE rezultatai, kurių naudą pajus kiekviena valstybė partnerė, apima naujas technologijų perdavimo strategijas, gerosios praktikos pavyzdžius, naujų verslo galimybių kūrimą ir veiksmų planus remti MVĮ, norinčias naudoti naujas konversijos technologijas. Projektas taip pat nustatė gaires duomenų specifikacijai ir regioninių energijos išgavimo iš atliekų koncepcijų modeliavimui.

Bandomieji projektai

REMOWE apėmė įvairius bandomuosius projektus. Vienas tokių projektų, vykdytas Suomijos Šiaurės Savo regione, suderinęs kompiuterinį modeliavimą su vietos geografine informacija, ištyrė regionines biodujų galimybes teritorijoje. Kitos naujoviškos idėjos apėmė biologinio perdirbimo koncepciją ir galimą autobusų įmonės dviejų rūšių energijos sistemą.

REMOWE pratęstas projektas ABOWE daugiausia dėmesio skiria dviem technologijoms, sukurtoms REMOWE metu: biologiniam perdirbimui ir sausajam autoklavavimui. Bandymai bus atlikti judamuosiuose bandomuosiuose įrenginiuose. Jie turėtų pateikti įrodymų dėl abiejų technologijų, kad ilgainiui būtų galima įgyvendinti jų pardavimų galimybes.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Projektui REMOWE skirtos bendros investicijos siekia 439 279 eurų. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „Baltijos jūros regionas“ lėšų skyrė 329 459 eurų.


Projekto terminas

22/05/2015