ARTWEI – tarpiniams vandenims skirtos priemonės

Projekto ARTWEI metu buvo parengtas elgesio kodeksas ir sukurtos tarpinių vandenų valdymui tarpvalstybinėse teritorijose skirtos priemonės. Nors šis projektas daugiausia buvo skirtas keturiems pietinės Baltijos jūros dalies vandens telkiniams (Kuršių marioms, Aistmarėms, Oderio įlankai ir Zundui), jo darbo rezultatai bendrai valdant tarpinius vandenis naudingi visur.

 Papildomos priemonės

 
Projekto ARTWEI metu buvo parengtas elgesio kodeksas ir sukurtos tarpinių vandenų valdymui tarpvalstybinėse teritorijose skirtos priemonės. Tarpvalstybiniuose tarpiniuose Baltijos jūros baseino vandenyse veikiančios darbo grupės taip pat priėmė daugelį projekto ARTWEI gairių ir remiasi gerąja jo patirtimi. © ARTWEI Projekto ARTWEI metu buvo parengtas elgesio kodeksas ir sukurtos tarpinių vandenų valdymui tarpvalstybinėse teritorijose skirtos priemonės. Tarpvalstybiniuose tarpiniuose Baltijos jūros baseino vandenyse veikiančios darbo grupės taip pat priėmė daugelį projekto ARTWEI gairių ir remiasi gerąja jo patirtimi. © ARTWEI

" Per projekto ARTWEI mokymo kursus įgijome reikiamų įgūdžių, kad galėtume glaudžiau bendradarbiauti su už sienos – rusiškojoje Kuršių Nerijos dalyje (nacionaliniame parke „Kuršskaja kosa“) – dirbančiais partneriais. Jau surengėme kelis bendrus susitikimus, o ateityje bendradarbiaudami pagal elgesio kodeksą galėsime kartu spręsti eutrofikacijos problemą ir užtikrinti Kuršių Nerijos aplinkos apsaugą. "

Kuršių Nerijos nacionalinio parko direktorė Aušra Feser

Tarpiniai vandenys – sūraus paviršinio vandens telkiniai, kuriuos veikia sūraus ir gėlo vandens srovės. Prie jų priskiriami fiordai, upių žiotys, įlankos ir deltos. Šios ekosistemos patiria vis didesnį spaudimą dėl didelio lankytojų skaičiaus ir eutrofikacijos (kai vandenyje susidaro per daug azoto ir maistingųjų fosforo medžiagų), todėl vasarą vanduo „pražysta“ ir gali žūti žuvys ar kiti vandens gyvūnai.

Pagal projektą ARTWEI parengtame elgesio kodekse pateiktos tarpvalstybinio tarpinių vandenų valdymo gairės. Remiantis vietos pavyzdžiais, šiose gairėse nurodytos priemonės ir rekomendacijos, kurias panašiomis aplinkybėmis galima panaudoti kitur Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje.

Įgyta patirtis

Įgyvendinant projektą parengtas integruoto pakrančių zonų valdymo priemonių rinkinys, grindžiamas įgytos patirties atvejų tyrimais, ir nustatyti pagrindiniai bendradarbiavimo gerinimo bei bendro tarpvalstybinio tarpinių vandenų valdymo sėkmės ir rizikos veiksniai. Atvejų tyrimų temos:

  • integruotos tarpvalstybinio tarpinių vandenų valdymo rytiniame Europos Sąjungos pasienyje strategijos;
  • ekonominis Kuršių marių pakrančių linijinių ir arealinių buveinių vertinimas;
  • tarpvalstybinis žuvų išteklių išsaugojimas Zundo sąsiauryje;
  • „Natura 2000“ valdymas Oderio arba Ščecino įlankoje ir aplink ją;
  • tarpvalstybinis bendradarbiavimas mažinant gamtos pavojus ir teikiant skubią pagalbą Lietuvai ir Rusijai priklausančiose Kuršių mariose;
  • iš Oderio arba Ščecino įlankos išsiurbtos medžiagos valdymas;
  • Vatų jūros forumas – tarpinių vandenų suinteresuotųjų asmenų centras;
  • Airijos tarpvalstybinių tarpinių vandens telkinių valdymas;
  • ilgalaikis Prancūzijos, Italijos ir Monako upės Roya baseino suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas;
  • tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas statant tiltus per Danijos sąsiaurius.

Geroji patirtis

Elgesio kodeksas yra gerai naudojamas. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija remiasi šiuo kodeksu palaikydama tarpvalstybinio bendradarbiavimo santykius su Kuršių marių regione dirbančiais kolegomis rusais. Remiantis šiuo elgesio kodeksu panašiai atgaivintas ir regioninis Vokietijos ir Lenkijos bendradarbiavimas Oderio arba Ščecino įlankos regione. Tarpvalstybiniuose tarpiniuose Baltijos jūros baseino vandenyse veikiančios darbo grupės taip pat priėmė daugelį projekto ARTWEI gairių ir remiasi gerąja jo patirtimi.


Bendroji investicijų ir ES paramos suma

Bendros projektui ARTWEI – „Action for the Reinforcement of the Transitional Waters’ Environmental Integrity“ – skirtos investicijos siekia 1 335 969 EUR. ES Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) skyrė 1 110 982 EUR pagal 2007–2013 m. programą „Baltijos jūros pietų regiono tarpvalstybinis bendradarbiavimas“.


Projekto terminas

09/11/2016