„BSR Stars“ ir „StarDust“ Baltijos jūros regione kuria pažangius susivienijimus

6,5 milijonų EUR vertės projektas, bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, vienija tyrimų aplinkas, grupes ir MVĮ tinklus, kad būtų kuriamos naujoviškos partnerystės, sprendžiančios bendras socialines problemas Baltijos jūros regione.

 Papildomos priemonės

 

Jungtinėje „BSR Stars“ programoje dalyvauja apie 40 suinteresuotųjų subjektų iš dešimties valstybių ministerijų ir nacionalinių inovatyvių agentūrų. Dalyvaujančios valstybės – Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Lenkija ir Švedija. Tikimasi, kad ši programa suteiks naujų būdų bendradarbiauti siekiant tobulinti ir pasaulinėms rinkoms pateikti naujus gaminius, paslaugas ir verslo modelius.

Plėtros ir konkurencingumo stiprinimas

Programos tikslas – stiprinti konkurencingumą ir ekonominį augimą Baltijos jūros regione. To bus pasiekta puoselėjant tarpvalstybinius ryšius tarp specializuotų tyrimų ir naujovių centrų ir sudarant strateginius naujovių aljansus kovai su sveikatos, energijos, tvaraus transporto ir skaitmeninių paslaugų problemomis.

„BSR Stars“ programos plėtra paremta „BSR InnoNet“ projekto tinklais, pirmaujančių tyrėjų žiniomis apie naujoves ir naujausiomis ES politikomis ir priemonėmis. Ši programa taip pat yra ES Baltijos jūros regiono strategijos dalis ir prisideda siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų.

„StarDust“ ir 5 jos bandomieji projektai

„StarDust“ projektas – pirmasis žingsnis link bendrų ilgalaikių „ΒSR Stars“ tikslų. „StarDust“ dėmesį skiria bendradarbiavimo metodų testavimui ir politikos paramai penkiose tarpvalstybinėse naujovių partnerystėse ar bandomuosiuose projektuose: „Active for Life“, „Clean Water“, „Comfort in Living“, „MarChain“ ir „Mobile Vikings“. Kiekviena partnerystė draugėn suburia tyrėjus, grupes, MVĮ tinklus ir viešuosius dalyvius ir derina skirtingus požiūrius ir kompetencijos sritis.

„Per trejus metus „BSR Stars“ ir „StarDust“ projektams pavyko įtraukti daugiau kaip 800 smulkiųjų ir vidutinio dydžio įmonių. Ateityje „BSR Stars“ stiprins savo valdymo struktūrą ir toliau vystys jau sukurtus sėkmingus tinklus.“

Karin Nygård Skalman, „BSR Stars“ programos direktorė.


Bendrosios investicijos ir ES finansavimas

Visas projekto „BSR Stars“ biudžetas yra 19 000 000 EUR. 5 000 000 EUR skyrė ES Europos regioninės plėtros fondas per 2007–2013 m. laikotarpio Baltijos jūros regiono programą. 


Projekto terminas

29/04/2014