Baltijos jūros regiono sveikatos ekonomikos stiprinimas

Investicijų projektas Baltijos jūros regione sumažino atotrūkį tarp sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir MVĮ. „BSHR HealthPort“ paskatino inovacijas, sumažino sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudas ir pagerino MVĮ prieigą prie regiono sveikatos priežiūros paslaugų rinkos. Projektas pastebimai prisidėjo prie stiprios ir tvarios Baltijos jūros regiono sveikatos ekonomikos formavimo.

 Papildomos priemonės

 
2013 m. spalį baigiamojoje „HealthPort“ konferencijoje gražiajame Gdansko mieste dalyvavo daugiau kaip 300 asmenų. © Peter Frank, ScanBalt 2013 m. spalį baigiamojoje „HealthPort“ konferencijoje gražiajame Gdansko mieste dalyvavo daugiau kaip 300 asmenų. © Peter Frank, ScanBalt

" BSHR HealthPort“ sprendė trikdžius sveikatos priežiūros inovacijų srityje, iš jų – nepakankamą sveikatos priežiūros tyrėjų ir specialistų siūlomų sprendimų komercinį naudojimą; viešųjų pirkimų praktikas, ribojančias MVĮ prieigą prie sveikatos priežiūros rinkos; nepakankamas tikslinių grupių inovacijų kompetencijas. Dabar sveikatos ekonomika turi galimybę tapti pagrindiniu Baltijos jūros regiono sektoriumi. "

Peter Frank, generalinis sekretorius, „ScanBalt“

Buvo paskatinta verslo plėtra – surengti įvairūs Baltijos jūros regiono „idėjų konkursai“. Juose dalyvavo įvairios regiono MVĮ, pasiūliusios sveikatos priežiūros inovacijų, susijusių su medicinos prietaisais, diagnostika ir sveikatos priežiūros paslaugomis.

Pirmą kartą surengtame konkurse išrinkti keturi laimėtojai. Kiekvienas iš jų gavo įvairių sričių paramą – dėl praktinio atitikties įrodymo, verslo plano rengimo, komandos sudarymo, rinkos galimybių ir sąveikos su klientais. Antrą kartą surengtame konkurse daugiausia dėmesio buvo skiriama brandesnėms inovacijoms – ypač privataus kapitalo ir rizikos kapitalo lėšų pritraukimui laimėtojų projektams. Kai kurie produktai – tokie kaip apdovanojimą pelniusi pagalbos gimdymo metu sistema „Relaxbirth“ – jau pasiūlyti rinkai. Netrukus pasirodys ir kitos inovacijos.

Viena projekto dalių – pagrindinio partnerio „ScanBalt“ parama fondui „Accelerace Life“ (AL) bei Šiaurės šalių ir Baltijos investicijų skatinimo fondui („Nordic-Baltic Accelerace Investment Fund“, NBAIF). Šie fondai buvo įkurti siekiant padėti pradedančiosioms įmonėms pasiekti savo verslo tikslų ir galiausiai pristatyti rinkai naujų produktų.

Sveikatos priežiūros inovacijų darbotvarkė ir informacinė kelionė

Projekto metu taip pat buvo ištirti regioniniai sveikatos priežiūros inovacijų pajėgumai. Gauta informacija panaudota sudarant „BSHRHealthPort“ inovacijų darbotvarkę ir strategijos dokumentą. Išties dokumentas „Sveikatos ir gamtos mokslų tarpsektorinių inovacijų skatinimas – Baltijos jūros regiono sveikatos ekonomikos inovacijų darbotvarkė“ buvo palankiai priimtas Baltijos jūros regione ir visoje ES. Vadovaujantis dokumento rekomendacijomis, inicijuojamos konkrečios inovacijų platformos – ypač medicinos technologijų pramonės srityje.

2013 m. gegužę buvo surengta informacinė kelionė, kurios tikslas – pristatyti įspūdingus „BSHR HealthPort“ rezultatus. Kelionė sulaukė daug dėmesio, jos metu apžvelgtas visas projektas.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Projektui „BSHR HealthPort“ skirtos bendros investicijos siekia 2 481 650 EUR. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „Baltijos jūros regionas“ lėšų skyrė 1 905 120 EUR.


Projekto terminas

04/02/2016