Baltijos jūros regiono miestų namai tampa ekologiški

Gyvenamieji namai yra vieni didžiausių energijos vartotojų ir CO₂ emisijų šaltinių. Keičiantis klimatui ir senkant energetiniams ištekliams, neseniai pradėtu projektu „Urb.Energy“ siekiama skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, siūlomos naujoviškos finansavimo schemos susijusiai veiklai ir pateikiamos penkios strategijos integruotam miestų vystymui, įskaitant rekomendacijas ir instrukcijas.

 Papildomos priemonės

 

„Urb.Energy“ siūlo daugybę naudingų dalykų namų savininkams, nuomininkams ir gyvenamųjų namų bendrijoms, įskaitant energetiniu požiūriu efektyvesnius pastatus, patrauklią gyvenamąją aplinką, intelektualias finansų ir valdymo priemones bei žymiai mažesnes išlaidas.“
Peter Busch, Brandenburgo žemės infrastruktūros ir teritorijų planavimo ministerija

Statistika rodo, kad pastatams tenka beveik pusė galutinių energijos sąnaudų ir daugiau nei 25 proc. CO₂ emisijų Europos Sąjungoje, todėl taip svarbu sukurti procesą, mažinantį sąnaudų lygį ir diegiantį atsakomybę bei pagarbą aplinkai. Projekto „Urb.Energy“ partnerių pastangomis Baltijos jūros regione bus sukurtos tvarios ir holistinės gyvenamosios vietovės.

Platus partnerių spektras

Siekiant sukurti integruotas miestų plėtros strategijas, kartu dirbs 15 partnerių iš Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos, atstovaujančių regionines ministerijas, miestus, gyvenamųjų namų bendrijas ir urbanistinės plėtros asociacijas, energetinio efektyvumo srityje dirbančias institucijas ir nacionalines finansų institucijas. Juos rems 20 asocijuotų organizacijų tinklas, kurį sudaro nacionalinės ministerijos, miestų ir pastatų administracijos, energetikos institucijos, finansų institucijos ir savininkų bei gyventojų asociacijos. Trys tarptautinės konferencijos bei seminarai ir praktiniai mokymai suteiks galimybes diskusijoms, apsikeitimui idėjomis ir strateginiam planavimui.

Aplinkosaugos problemų suvokimo įtvirtinimas

Projektą „Urb.Energy“ sudaro trys paketai: miestų plėtros, energetinio efektyvumo pastatuose ir tiekimo infrastruktūroje bei finansinių priemonių. Integruotos miestų plėtros koncepcijos bus vystomos taip, kad jas galima būtų standartiškai taikyti kitose urbanizuotose regiono vietovėse. Partneriai pateiks rekomendacijas, kaip atnaujinti gyvenamąsias zonas ir infrastruktūrą taip, kad energetinis efektyvumas taptų svarbiausia statybos ir miestų plėtros savybe. Siekiant užtikrinti, kad visi partneriai siekia tų pačių tikslų, darbinio paketo koordinavimo komanda vadovaus ir stebės pažangą.

Metodų dokumentavimas platesniam naudojimui

Galiausiai projektas padės sumažinti regiono priklausomybę nuo energijos importo bei apsaugos nuo kylančių energijos kainų. Instrukcijose bus aprašytos integruotos miestų plėtros strategijos ir būdai atnaujinti regiono gyvenamuosius namus energetinio efektyvumo ir energijos tiekimo sistemų atžvilgiu. Finansavimo srityje rekomendacijose bus nurodyti naujoviškų viešųjų ir privačių bankų finansinių instrumentų naudojimo būdai.

Projekto terminas

15/06/2010