„Rail Baltica Growth Corridor“ gerina keleivinį ir krovininį transportą

Keleivinį ir krovininį transportą Baltijos jūros regiono „Rail Baltica“ (RB) maršrutu sustiprino projektas „Rail Baltica Growth Corridor“ (RBGC). Sukūrus sektoriaus ir jo klientų poreikių stebėsenai skirtą platformą, RBGC padėjo sustiprinti transporto sąsajas ir Baltijos miestų bei regionų bendradarbiavimą, pagerino jų konkurencingumą ir pasiekiamumą.

 Papildomos priemonės

 
Rail Baltica“ augimo strategija, viršelis – Dima Stepanchuk, Aalto universitetas, skirta RBGC projektui; viršelio nuotrauka (c) Yuyang | Dreamstime.com Rail Baltica“ augimo strategija, viršelis – Dima Stepanchuk, Aalto universitetas, skirta RBGC projektui; viršelio nuotrauka (c) Yuyang | Dreamstime.com

" Derėtų nepamiršti, kad „Rail Baltica“ yra ne vien geležinkelis.“ Tai būdas sujungti miestus, pagerinti žmonių pasiekiamumą ir sukurti galimybes šiame maršrute įsikūrusioms įmonėms. Tai viena veiksmingiausių priemonių, leidžiančių stiprinti Baltijos jūros rytinės pakrantės klestėjimą ir konkurencingumą. "

Hannu Penttilä, Helsinkio mero pavaduotojas, RBGC transporto forumo pirmininkas

Partnerių atliktų mokslinių tyrimų objektas buvo viešojo bei privataus sektoriaus transportas, regioninės plėtros suinteresuotieji subjektai ir sprendimų formuotojai. Buvo įvertinti suinteresuotųjų subjektų požiūriai į RB, RB poreikiai bei sprendimų priėmimo procesai konkrečiose šalyse. Moksliniai tyrimai suteikė pagrindą RBGC pagerinti daugiarūšio transporto sąlygas regione. Buvo atlikti du viešojo ir privataus sektoriaus sprendimų priėmimo proceso tyrimai.

Įgyvendinti keleivinio ir krovininio transporto jungiamumo ir logistikos bandomieji projektai. Jungiamumo bandomuoju projektu buvo siekiama išplėsti „EU-Spirit“, kelionių daugiarūšiu transportu planavimo priemonę. Į sistemą buvo įtrauktos naujos šalys. Bandomojo logistikos projekto metu buvo sukurta logistikos centrų grandinė, išsidėsčiusi palei RB koridorių. Projektas rėmėsi parengtiniu tyrimu ir pirmenybės teikimu sąveikumo ir daugiarūšiškumo kriterijams.

Projekto moksliniai tyrimai padėjo įgyvendinti kelis veiksmus

Moksliniai tyrimai padėjo išplėtoti Kelionių informacijos tinklą. Tai „EU-Spirit“ teikiama paslauga, logistikos centrų ir tarptautinių apskritųjų stalų partnerysčių kūrimas – bendrų pastangų siekti „RB Growth Strategy“ dalis. RBGC skelbė judumo vadovą, kuriame pateikiami Rytų Baltijos regiono viešojo transporto žemėlapiai ir informacija bei bandomasis serveris su informacija apie jungtis su Sankt Peterburgo regionu.

Projekto viešumą sustiprino dalyvavimas visame Baltijos regione ir Europoje vykusiuose renginiuose. 2013 m. birželį Berlyne surengtame baigiamajame renginyje buvo pristatyta „Rail Baltica“ augimo strategija, politikos formavimo priemonė, padedanti stiprinti Rytų Baltijos regiono ekonomikos augimą. Mokslinių tyrimų ir bandomųjų projektų metu gautos žinios padėjo sukurti strategiją, sudarančią projekto pagrindą.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros projektui „Rail Baltica Growth Corridor” skirtos investicijos siekia 3 587 090 EUR. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio  Baltijos regiono veiksmų programos  “lėšų skyrė EUR 2 836 000 EUR.


Projekto terminas

17/12/2015