„RegEnergy“ tinklas skatina švarią, saugią ir nebrangią energetiką Europoje

Regioninių energetikos sistemų saugumas ir efektyvumas yra svarbus regioninės plėtros Europoje aspektas. „RegEnergy“ projektas padėjo tai pasiekti pasiūlydamas aplinką tausojančių, nebrangių ir saugių sprendimų.

 Papildomos priemonės

 
„RegEnergy“ sukūrė 11 šalių apimantį tinklą siekiant skatinti efektyvų energijos vartojimą formuojant vietos politiką ir taikant finansines paskatas. „RegEnergy“ sukūrė 11 šalių apimantį tinklą siekiant skatinti efektyvų energijos vartojimą formuojant vietos politiką ir taikant finansines paskatas.

„RegEnergy“ – 30 mėnesių (nuo 2005 m. balandžio mėn. iki 2007 m. rugsėjo mėn.) Europos mastu vykdytas projektas, kuriame dalyvavo 18 nacionalinių, regioninių ir savivaldybių partnerių iš 11 šalių. Jo tikslas – pasiūlyti švarios ir nebrangios energetikos sprendimų ir pasidalyti geriausios praktikos pavyzdžiais su tinklo partneriais.

Tinklas skatino efektyvų energijos vartojimą prisidėdamas prie vietos politikos formavimo ir finansinėmis paskatomis. Tinklas pasisėmė naudingos patirties iš ankstesnių projektų, kurie padėjo išanalizuoti šildymo sektoriuje taikomas inovacijas ir jų naudą regioninei plėtrai.

Platus partnerių tinklas

Energijos prieinamumas ir saugumas lieka svarbiu Europos regionų konkurencingumo aspektu, skatinančiu ekonominę ir socialinę sanglaudą. Vietos ir regionų savivaldybės vaidina svarbų vaidmenį energijos tiekimo sistemoje, nes jos yra atsakingos už centralizuotą šilumos tiekimą. Naujųjų ES valstybių narių valdžios institucijos šioje srityje susiduria su tam tikromis techninėmis ir institucinėmis problemomis, kylančiomis dėl neefektyvaus sprendimų priėmimo proceso, finansinių apribojimų ir nenuosekliai vykdomos politikos.

Projekto tinklą sudarė bendruomenės, energijos tiekėjai, tyrimų institucijos ir šiluminės energijos sektoriaus regioninės plėtros agentūros, siekiančios tobulinti ir skatinti atsinaujinančiosios energijos sprendimus.

„RegEnergy“ orientavosi į penkis pagrindinius veiklos aspektus:

  • valdymą ir koordinavimą;
  • vietos centralizuoto šilumos tiekimo sistemų restruktūrizavimo ir reguliavimo reformą;
  • novatoriškas politikos priemones, padedančias užtikrinti tvarią vietos ir regioninę šiluminės energijos tiekimo sistemą;
  • novatoriškas finansines priemones, taikomas centralizuotai šildomoms vietovėms bei viešojo ir privačiojo sektorių investicijoms;
  • bandomuosius vietos energetikos projektus šildymo ir vėsinimo sektoriuje.

Remiantis projekto veiklos rezultatais buvo sudaryti vadovai „Project Tool for Policy Makers“ (liet. Projekto kūrimo priemonė politikos formuotojams) ir „7 Steps to Your Action Plan“ (liet. 7 žingsniai link jūsų veiksmų plano).

Projekto partneriai sukūrė internetinį vadovą, kaip įrankį savivaldos ir regioninės politikos formuotojams, siekiant pasidalyti gairėmis, tyrimais ir geriausios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su tvariosios energetikos sprendimais. Jame yra informacijos apie novatoriškas politikos priemones ir finansavimo sprendimus, skirtus tvaraus šildymo ir vėsinimo projektams, be to, pateikiami pavyzdžiai, kaip įgyvendinti tokius tvarius sprendimus kituose regionuose ir bendruomenėse.

„RegEnergy“ turėjo įtakos politikos strategijoms, institucijų struktūroms ir investavimo sprendimams partnerių regionuose ar šalyse. Tam tikri projekto metodai ir rezultatai buvo pritaikyti vykstančiuose politikos formavimo procesuose, pvz., Italijos Abruco regione vykdomoje regioninėje biomasės programoje. Be to, remiantis „RegEnergy“ rezultatais dabar ruošiamos politikos rekomendacijos Kaliningrado sričiai Rusijoje. Vokietijos federalinė finansų ministerija, pagrindinė projekto partnerė, inicijavo institucinius pokyčius, kad būtų galima užtikrinti efektyvų energetikos sistemos valdymą.

Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendra projektui „RegEnergy – Network of Pioneering Communities and Regions Working on Innovative Heat Solutions“ skirtų investicijų vertė – 1 466 234 EUR; ES Europos regioninės plėtros fondas skyrė 830 942 EUR pagal 2000–2006 m. programavimo laikotarpio INTERREG IIIC Europos teritorinio bendradarbiavimo programos prioritetą „Inovacijos ir žinių ekonomika”. 

Projekto terminas

07/05/2014