„IRT sveikatai“: Senėjančios visuomenės socialinių gebėjimų naudotis el. sveikatos technologijomis stiprinimas

E. sveikatos projektas yra nukreiptas į regionuose partneriuose gyvenančius lėtinėmis ligomis sergančius pacientus ir medicinos specialistus, kad jie įgytų reikalingų gebėjimų ir žinių bei sutiktų naudotis e. sveikatos technologijomis prevencijos ir gydymo tikslais.

 Papildomos priemonės

 
Lėtinėmis ligomis sergantys piliečiai, ypač vyresnio amžiaus, gauna daug naudos iš naujoviškų e. sveikatos technologijų Lėtinėmis ligomis sergantys piliečiai, ypač vyresnio amžiaus, gauna daug naudos iš naujoviškų e. sveikatos technologijų

" Buvo sukurta e. sveikatos piliečiams platforma, kurioje pacientams pateikiama itin paprasta apžvalga, kokios naudos galima gauti iš e. sveikatos technologijų "

Prof. dr. Roland Trill, Flensburgo taikomųjų mokslų universitetas

Piliečiai ir medicinos specialistai turi įgyti žinių ir naudotis e. sveikatos technologijomis, kad būtų galima toliau kurti naujoviškas sveikatos sektoriaus technologijas. Vis dėlto piliečių ir medicinos specialistų mokymosi ir supratimo apie naujas žinias bei e. sveikatos technologijų priėmimo lygis gerokai įvairuoja, ir jį reikia stiprinti visuose regionuose partneriuose.

Projekto partnerystė draugėn sutelkia Baltijos jūros regiono ligoninių, universitetų, regioninių sveikatos priežiūros planavimo administracijų, savivaldybių specialistus bei nuotolinės medicinos ekspertus. Projektas gauna naudos iš regionų e. sveikatos tinklo ir politinės strateginės valdybos, kuri buvo įsteigta informuotumo didinimui ir sklaidai skirto projekto INTERREG IIIB projekto metu. Regionų e. sveikatos tinklo veiklos yra vykdomos ir finansuojamos nepriklausomai nuo šio projekto.

Augantis e. sveikatos paslaugų poreikis

Visuomenės senėjimas lemia didesnį lėtinėmis ligomis sergančių piliečių, ypač vyresnio amžiaus, skaičių visuose regionuose partneriuose. Todėl lėtinių ligų prevencija ir gydymas yra svarbi rinka ir įgyvendinimo sritis. E. sveikatos technologijos suteikia galimybę abiem pusėms naudingam bendradarbiavimui, kuriame prevencijos ir gydymo tikslais dalyvauja pacientai ir medicinos specialistai. Šios technologijos leidžia pacientams prisiimti daugiau atsakomybės už savo sveikatą ir gyvenimo kokybę bei pagerina sveikatos sektoriaus išlaidų veiksmingumą.

Sėkmingi rezultatai

Metodas, kurį taikant daugiausia dėmesio skiriama pacientui, pasirodė esąs sėkmingas širdies ir kraujagyslių ligomis sergančių pacientų atveju: jie stebi savo būklę, seka duomenis ir naudojasi nuotolinio mokymo programa, prieinama naudojant skirtingas e. sveikatos technologijas. Keliaujantys pacientai gavo galimybę ir vėl judėti.

ES strategijos Baltijos jūros regionui pavyzdinėje iniciatyvoje dalyvaujantys ekspertai mano, kad projektas stiprina sveikatos raštingumą, ir vertina jį kaip svarbią priemonę ES valstybėse siekti geresnės sveikatos priežiūros.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Projektui „IRT sveikatai“ skirtos bendros investicijos siekia 3 645 620 eurų. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „Baltijos jūros regionas“ lėšų skyrė 2 606 820 eurų.


Projekto terminas

03/06/2015