„Baltijos mėšlas“ – švarus reikalas! Mėšlo pavertimas ištekliais

Projektas „Baltijos mėšlas“ keičia visuomenės suvokimą: mėšlas laikomas nebe atliekomis, bet daugybę galimybių siūlančiais ištekliais.

 Papildomos priemonės

 
Naujos tvarkymo technologijos padeda gyvulių atmatas paversti ištekliais, siūlančiais daugybę verslo galimybių. Naujos tvarkymo technologijos padeda gyvulių atmatas paversti ištekliais, siūlančiais daugybę verslo galimybių.

Ten, kur kiti mato tik dvokiančias atliekas, projektas „Baltijos mėšlas“ įžvelgia galimybes. Plečiant tinkamas tvarkymo technologijas ir tinkamą politikos programą, projektas gyvulių atmatas paverčia ištekliais, kuriuos naudiojant atsiveria daugybė verslo galimybių.

Tikrovė

Baltijos jūra – gana užterštas vandens telkinys, perpildytas perteklinėmis maisto medžiagomis – dalis jų atkeliauja iš turtingo regiono žemės ūkio ir gyvulininkystės sektoriaus. Tai lemia dažną dumblių žydėjimą.

„Baltijos mėšlas“, ES Baltijos jūros regiono strategijos pavyzdinis projektas, siekia šią problemą išspręsti ir atliekas paversti ištekliais. Siekiant šio tikslo, projektas draugėn subūrė tyrėjus, vykdytojus, administratorius ir verslo lyderius. Jie pakviesti į tris tarpusavyje susijusius forumus: žinių, politikos ir verslo. Vykdomos bendros diskusijos, kaip mėšlą paversti žemės ūkio pasėlių energijos šaltiniu ir trąša.

Rezultatai

Šie trys forumai suderino savo pajėgas, kad pateiktų naujų įžvalgų apie esamas gyvulių šėrimo ir laikymo sistemas bei jų poveikį susidarančio mėšlo „kokybei“. Tyrimų metu nagrinėjamas skirtingų rūšių (kietojo ir skystojo) mėšlo poveikis aplinkai ir tiriama šiuo metu naudojamų technologijų rūšis. Remiantis šia informacija, projektas rekomenduoja naujas technologijas, galinčias pagerinti mėšlo tvarkymo grandinės tvarumą.

„Baltijos mėšlas“ daug investavo į pastangas skatinti verslą tobulinti mėšlo tvarkymo technologijas, tarp jų – naują įrangą išankstiniam mėšlo, skirto biodujoms, apdirbimui, naują srutų rūgštinimo sistemą ir naujovišką mėšlo separavimo procesą. Šios investicijos teigiamai veikia mėšlo išteklių energinę ir trąšų vertę ir tokiu būdu suteikia naują pelno šaltinį ūkininkams.

Paskutiniame projekto etape remiantis šiais rezultatais bus sudarytos politikos rekomendacijos.

„Nors aplinkai draugiškas mėšlo tvarkymas vis dar išlieka iššūkiu, kartu jis suteikia galimybių tiems, kurie dirba technologijų vystymo ir žemės ūkio technologijų srityse.“

  • Darijus Valiucko, komunikacijos specialistas, 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programa.

Bendrosios investicijos ir ES finansavimas

Visas projekto „Baltijos mėšlas“ biudžetas yra 3 700 000 EUR. 2 900 000 EUR skyrė ES Europos regioninės plėtros fondas per 2007–2013 m. laikotarpio Baltijos jūros regiono programą. Pagrindinis projekto partneris – „MTT Agrifood Research Finland“. 


Projekto terminas

29/04/2014