Politikos mokymasis

ES regioninės ir sanglaudos politikos finansuojami projektai suteikia galimybę parengti svarbius tyrimus, analizes, ataskaitas ir rezultatų apžvalgas, kurios gali skatinti keistis patirtimi, žiniomis ir gerąja patirtimi visoje ES. Ši paieškos duomenų bazė buvo pirmiausia sukurta projektų vykdytojams, politikos formuotojams ir kitiems praktikams, kad skatintų mokymąsi formuoti politiką, ir joje pateikiami atvejų tyrimai, ex post vertinimo ataskaitos ir kitos projektų santraukos. Šie dokumentai yra atvirai prieinami per paiešką naudojant toliau nurodytus laukus.

 Papildomos priemonės