Lenkijos ir Lietuvos miestai susivienijo, kad padėtų rizikos grupės jaunimui

Darbas su rizikos grupės jaunimu ir jo palaikymas niekada nebuvo lengva užduotis. Tai daryti tarp valstybių yra dar sudėtingiau. Tačiau dėl bendradarbiavimo ir koordinuoto programavimo, kurį palengvina ES finansuojamas projektas „Dabar laikas pokyčiams“, Lenkijos ir Lietuvos pasienio regionui tai pavyko.

 Papildomos priemonės

 
The Time is Now for Change project helped at-risk children and young adults by providing them with a social network and support. ©Time is Now for Change The Time is Now for Change project helped at-risk children and young adults by providing them with a social network and support. ©Time is Now for Change

" Niekada nenustokite mėginti padėti. Rezultatai jus nustebins. Laikas pokyčiams visada yra tinkamas! "

Sonata Dumbliauskienė, projekto vadovė

Alytus (Lietuva) ir Lukas (Lenkija) turi daugiau nei bendrą sieną. Jie taip pat turi tokių bendrų socialinių ir ekonominių problemų kaip nedarbas, skurdas, smurtiniai nusikaltimai, benamystė ir narkotikų vartojimas, ypač tarp jaunesnių kartų.

Užuot ignoravę šį klausimą, šie miestai nusprendė imtis iniciatyvaus ir koordinuoto požiūrio. Vykdydami projektą „Dabar laikas pokyčiams“ miestai pradėjo ambicingą iniciatyvą, kuria siekiama remti pažeidžiamiausius pasienio regiono gyventojus.

Pagalba gatvės darbuotojams

Vienas pagrindinių projekto veiksmų buvo „Gatvės darbuotojų iniciatyva“ – bendra socialinė programa, kuri, be kita ko, suvienijo NVO, policijos departamentus, švietimo organizacijas, probacijos tarnybas ir socialinės paramos centrus.

Kartu jie dirbo su rizikos grupės vaikais, jų šeimomis ir kitais gatvės darbuotojais, kad suteiktų jiems socialinį tinklą ir pagalbą, reikalingą jų gyvenimui pagerinti.

Pavyzdžiui, organizuojant tokius renginius kaip sportinė veikla, piešimas ant sienų ar filmų kūrimas, projekto organizatoriai galėjo bendrauti su jaunimu ir suteikti jiems pagalbą bei paslaugas. Jie taip pat organizavo savaitę trunkančią išlikimo stovyklą, kurioje jaunimas galėjo užmegzti socialinius ryšius mokydamasis pagrindinių gyvenimo įgūdžių.

Šiame projekte naudojamos pamokos, išmoktos Luke, kuris buvo vienas pirmųjų Lenkijos miestų, įgyvendinusių tokią programą. Remdamiesi šia patirtimi, jie mokė kolegas iš Lietuvos, su kuriais dalijosi geriausia patirtimi. Pavyzdžiui, ekspertai iš Luko organizavo praktinius mokymus, kaip elgtis su sunkiu jaunimu.

Gyvenimų gerinimas

Dėl šių veiksmų daugelis jaunuolių abiejuose miestuose pradėjo mokytis mokyklose, dalyvauti savanoriškoje veikloje bendruomenėje arba prisijungė prie vietos bendruomenės centro – jie ėmėsi visų teigiamų žingsnių gerinant savo gyvenimo kokybę. Miestuose sumažėjo nusikalstamumas ir narkotikų vartojimas. Iš viso programoje dalyvavo daugiau kaip 100 jaunuolių.

Dėl programos sėkmės, projekto organizatoriai pateikė „Gatvių darbuotojų iniciatyvą“ svarstyti kitiems miestams. Lietuva kreipėsi dėl papildomo finansavimo, kuris, jei bus suteiktas, bus naudojamas programos tęstinumui užtikrinti.

Bendra investicijų ir finansavimo iš ES suma

Bendros projektui „Dabar laikas pokyčiams“ skirtos investicijos siekia 747 714 EUR. Europos regioninės plėtros fondas skyrė 635 557 EUR iš 2014–2020 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „INTERREG V-A Lietuva ir Lenkija“. Investicijos priskiriamos prioritetui „Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir bet kokios formos diskriminacija“.

Projekto terminas

10/08/2020