Supratimo apie kaulų lūžius ir jų gydymo gerinimas Baltijos jūros regione

Penkių Baltijos jūros regiono šalių ligoninės bendradarbiavo su sveikatos priežiūros įmonėmis, siekdamos skatinti klinikinių lūžių gydymo procedūrų naujoves. Projektas „Baltijos šalių lūžių kompetencijos centras“ (BFCC) padeda kurti naujus produktus, technologijas ir paslaugas, kurie užtikrins geresnius rezultatus Estijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos pacientams. BFCC išvados pateiktos pačiu laiku, turint omenyje poreikį rasti naujų ir veiksmingų gydymo būdų bei produktų, kurie galėtų padėti Europai spręsti senėjančios visuomenės problemą.

 Papildomos priemonės

 
The Baltic Fracture Competence Centre project is bringing hospitals and the healthcare industry in five Baltic Sea Region countries together, to better manage fractures. ©Baltic Fracture Competence Centre The Baltic Fracture Competence Centre project is bringing hospitals and the healthcare industry in five Baltic Sea Region countries together, to better manage fractures. ©Baltic Fracture Competence Centre

" Baltijos šalių lūžių kompetencijos centras padeda klinikoms ir pramonei keistis žiniomis tarpvalstybiniu mastu ir taip kuria didelę pridėtinę vertę lūžių bendruomenei Baltijos jūros regione. Sukurtas lūžių registras leidžia nustatyti inovacijų potencialą ir gerinti procesus. "

Imke Schneemann, projekto koordinatorė

Projekte dalyvaujančios ligoninės dalijosi gerąja patirtimi, kuriai įtakos turėjo skirtingos nacionalinės, organizacinės ir norminės sąlygos. BFCC savo darbą sutelkė į dvi sritis: tarptautinį lūžių registrą ir bendradarbiavimo platformą, skirtą skatinti naujų produktų ir procedūrų kūrimą.

Bandomieji tyrimai

Penkios ligoninės bendradarbiavo su sveikatos priežiūros įmonėmis atliekant tris bandomuosius tyrimus. Vienas jų buvo skirtas sukurti klasifikavimo sistemą, kurioje būtų registruojamos po operacijos patiriamos komplikacijos. Atliktas darbas leido nustatyti sritis, kuriose galima pagerinti priežiūrą. Bandomasis tyrimas atskleidė, kad ligoninės ir gamintojai turės atlikti pakeitimus, kad pagerintų implantų saugą. Kita šio bandomojo tyrimo dalis suteikė naudingos informacijos, kaip gydymo metu užtikrinti nuoseklią komplikacijų stebėseną.

Antrojo bandomojo tyrimo metu buvo vertinamas nešiojamojo prietaiso „Bindex“, kuris gali greitai ir tiksliai įvertinti kaulų mineralų tankį ir nustatyti galimas osteoporozės problemas, klinikinį naudojimą. Žinant osteoporozės laipsnį operacijos metu galima pakeisti gydymo strategiją, o tai savo ruožtu suteikia pacientams daugiau galimybių pasveikti.

Trečiuoju tyrimu buvo siekiama sistemingai nustatyti infekcijų priežastis gydymo metu. Buvo sukurti nauji infekcijų kontrolės metodai. Tyrimas taip pat atskleidė tobulintinas sritis ir nustatė naujovių spragas.

Bendros pastangos

Projekte dalyvavo 558 suinteresuotieji subjektai iš visų Baltijos jūros regiono šalių. Jie padėjo teikti informaciją apie projekto metu atliekamą darbą ir rezultatus. Taip pat virš 250 žmonių dalyvavo BFCC internetiniuose seminaruose, kuriuose buvo galima dalytis geriausia praktika ir žiniomis, susijusiomis su gydymo procedūromis. Projekto komanda tiki, kad platus bendradarbiavimas sustiprino visų penkių ligoninių ekspertines žinias.

Be to, medicinos įrangos gamintojai gali tarpvalstybiniu mastu naudotis ligoninių žiniomis, kurios padeda jiems išbandyti ir tobulinti savo gaminius. Tarptautinis lūžių registras jau veikia, ir šiuo metu jame yra daugiau nei 800 įrašų.

Bendra investicijų ir finansavimo iš ES suma

Bendros investicijos į projektą „Baltijos šalių lūžių kompetencijos centras“ siekia 3 608 292 EUR. ES regioninės plėtros fondas iš 2014–2020 m. programavimo laikotarpio INTERREG Baltijos jūros regiono veiksmų programos lėšų skyrė 2 773 105 EUR. Investicijos priklauso prioritetui „Moksliniai tyrimai ir inovacijos“.

 

Projekto terminas

17/01/2020