Verslo klasteriai Lietuvoje yra vartai į ekonomikos augimą, inovacijas

Projektas „InoLink“ padeda Lietuvos MVĮ augti, plėtoti ryšius su kitomis įmonėmis ir skleisti sparnus tarptautiniu mastu – tai yra ES prioriteto skatinti klasterizaciją dalis.

 Papildomos priemonės

 
The InoLink project is helping clusters of Lithuanian SMEs grow, develop links with other businesses and spread their wings internationally. ©Creative Commons The InoLink project is helping clusters of Lithuanian SMEs grow, develop links with other businesses and spread their wings internationally. ©Creative Commons

" Mes pasiekėme ne tik kiekybinius projekto tikslus ir juos pranokome, bet ir didžiuojamės esminiais kokybiniais pokyčiais, prie kurių projektas prisidėjo. Nacionaliniu lygmeniu mes prisidėjome prie klasterizacijos temos pateikimo svarstyti politikams. "

Kęstutis Šetkus, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktorius

Projektu „InoLink“ siekiama sukurti palankią aplinką MVĮ klestėjimui teikiant paramą įvairiuose jų plėtros etapuose.

Dvylikai klasterių, kuriuose iš viso yra 210 įmonių narių iš įvairių sektorių, buvo teikiama individuali parama ir grupinės konsultacijos, siekiant padidinti jų brandą ir skatinti jų tarptautinį augimą.

Baltijos klasterių forumas

Dalyvaujančios MVĮ vykdė daugiau nei 142 naujas MTTP veiklas, o projekto metu buvo surengta 12 renginių, kuriuose buvo dalijamasi geriausia praktika su kitais klasterio nariais. Be to, buvo surengta po šešis teminius renginius kiekviename klasteryje ir daugiau kaip 140 strateginės plėtros brandinimo sesijų. Projektui buvo sukurta interneto svetainė apie klasterius Lietuvoje su naujienomis, informacija ir duomenų baze apie projekto pastangas, pasiekimus ir naujų narių galimybes.

„InoLink“ pastangos paskatino įsteigti ir organizuoti Baltijos klasterių forumą – tarptautinį forumą Lietuvoje, kuris iki šiol buvo organizuotas du kartus. Projekto komanda dalyvavo vyriausybinėje darbo grupėje, kuri siekė sukurti naują klasterizacijos tikslų rinkinį, atnaujinti esamą klasterio apibrėžtį ir iš naujo apibrėžti klasterių brandos etapus remiantis konkrečiais kiekybiniais ir kokybiniais reikalavimais.

Tarptautinė sėkmė

Iš pradžių projektas buvo sutelktas į aštuonis esamus klasterius iš automobilių, inžinerijos, sveikatos ir technologijų sektorių. „InoLink“ individualiai dirbo su kiekvienu klasteriu ir jo nariais, kad ugdytų specifines kompetencijas, sugebėjimus ir praktinę patirtį, susijusią su jų veiklos sritimi, ir padėtų jiems skatinti MTTP veiklą. Organizuojant brandinimo sesijas ir konsultacijas su ekspertais, projekto metu šiems klasteriams buvo teikiama parama kurti naujus produktus ir paslaugas.

Pavyzdžiui, išmaniojo maisto klasteris, vienijantis Lietuvos maisto pramonės įmones, pagamino krepšelį su populiariomis lietuviškomis juodųjų serbentų uogomis, skirtomis eksportui. Tai padėjo įrodyti, kad klasterio formavimas skatina konkurencingumą ir palengvina patekimą į užsienio rinkas.
Kitas pavyzdys – Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacija, vienijanti automobilių pramonėje dirbančias Lietuvos įmones ir mokslo organizacijas. Organizuodami klasterį, nariai galėjo pasidalyti gerąja patirtimi ir ištekliais, ir tai jiems sutaupė pinigų.

Klasterių nauda

Iki šiol iš visų dvylikos projekte dalyvaujančių klasterių aštuoni yra sertifikuoti Europos klasterių analizės sekretoriato – tarptautinės klasterių vertinimo organizacijos, teikiančios sertifikuotą prekių ženklą, kurį pripažįsta Europos Komisija – bronzinėmis žymomis. Sertifikuoti klasteriai turi daugiau galimybių patekti į tarptautines rinkas ir tinklus. Du iš tų dvylikos klasterių siekia gauti sidabrinę žymą.

Klasteriai yra vartai į ekonomikos augimą ir inovacijas. Nors tradiciškai klasteriui prireikė daug laiko, kad pasiektų tarptautiniu mastu akredituotą ir pripažintą lygį, „InoLink“ įrodė, kad individualus požiūris remiant klasterio augimą ir plėtrą lemia ne tik paties klasterio, bet ir valdžios institucijų didesnį pasitikėjimą ir konkurencingumą.

Bendra investicijų ir finansavimo iš ES suma

Bendros investicijos į projektą „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)“ siekia 2 405 122 EUR. ES regioninės plėtros fondas pagal 2014–2020 m. programavimo laikotarpio veiksmų programą „Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos“ skyrė 2 405 122 EUR. Investicijos priskiriamos prioritetui „Darbo vietos, augimas ir investicijos“.

 

Projekto terminas

20/02/2020