Teritorinė sanglauda

Sanglaudos politikos tikslas nuo 1986 m. yra stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą. Lisabonos sutartyje ir naujojoje ES aukšto lygio strategijoje (Europe 2020) nustatytas trečias šios politikos matmuo - teritorinė sanglauda.

Ši tema svarstoma nuo 10-ojo dešimtmečio pradžios, ir kadangi prie ES prisijungia vis daugiau valstybių narių, Europos teritorijos plėtros klausimas tampa vis svarbesnis.

Svarbiausi klausimai

Kaip galėtume:

 • pasinaudoti kiekvienos teritorijos pranašumais, kad jos kuo labiau skatintų tvarų ir tolygų visos ES vystymąsi?
 • valdyti gyventojų santalką? Miestų poveikis gali būti ir naudingas, ir žalingas: viena vertus, inovacija ir didesnis našumas, kita vertus - aplinkos tarša ir socialinė atskirtis.
 • geriau sujungti teritorijas? Žmonėms turėtų būti sudarytos sąlygos gyventi ten, kur jie nori, ir visoje gyvenamojoje vietovėje naudotis viešosiomis paslaugomis, geru susisiekimu, patikimais energijos tinklais ir plačiajuosčiu internetu.
 • plėtoti bendradarbiavimą? Kadangi tradicinės teritorijų sienos nesulaiko klimato kaitos poveikio ar transporto spūsčių, valstybės ir regionai turi rasti naujų būdų bendradarbiauti. ES Baltijos jūros regiono strategija English ir ES Dunojaus regiono strategija English - naujo makroregioninio požiūrio pavyzdžiai.
 • Urban-Rural linkages en

Plataus masto konsultacijos, pradėtos paskelbus Žaliąją knygą dėl teritorinės sanglaudos pdf (2008), iki šiol tęsiasi reguliariuose visos Europos ekspertų susitikimuose. Nuo 2013 m. teritorinė sanglauda bus neatsiejama sanglaudos politikos dalis.

Kaip, taikant sanglaudos politiką, įmanoma ateityje pagerinti teritorinę sanglaudą?

 • remiant funkciniu požiūriu darnią teritorijų plėtrą, kurti gyvenamąsias erdves piliečiams;
 • skatinti konkrečių vietovių politiką daugiapakopio valdymo sistemoje bendrai koordinuojant įvairių sektorių politiką, pradedant vietos ir baigiant Europos lygmeniu; en
 • skatinant teritorijų bendradarbiavimą, stiprinti Europos integraciją;
 • gilinant teritorijose sukauptas žinias, padėti joms vystytis.

Informaciniai dokumentai

 • Territorial Agenda 2030 - A future for all places pdf en
 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Seminarai

Tolesnė informacija

 • Miestų plėtra
 • Kaimo plėtra
 • Europos teritorinio vystymosi ir sanglaudos stebėjimo tinklas (ESPON) English
 • LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities pdf English
 • Cohesion policy support for local development pdf English Français