Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Pasidalijamasis valdymas

ES finansavimas skirstomas į dvi pagrindines rūšis: tiesiogiai centralizuotu būdu Europos Komisijos valdomos lėšos (pvz., moksliniams tyrimams), ir lėšos, kurių valdymą dalijasi ES ir valstybės narės (pvz., struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas). Pastarųjų valdymą ES patiki valstybėms narėms. Dalį ES išlaidų sudaro lėšos, kurių valdymą dalijasi ES ir valstybės narės.

Pasidalijamojo valdymo fondų atveju Komisija šiuo metu valstybėms narėms patiki programų įgyvendinimą vietos lygmeniu. Tuomet valstybės narės šias lėšas paskirsto galutiniams gavėjams (pvz., įmonėms, ūkininkams, savivaldybėms ir t. t.). Valstybėms narėms tenka pirminė atsakomybė nustatyti valdymo ir kontrolės sistemą, kuri atitinka reglamentų reikalavimus, užtikrinti, kad ši sistema efektyviai veikia, ir užkirsti kelią pažeidimams, juos aptikti ir ištaisyti. Komisija atsakinga už priežiūrą – ji įsitikina, kad priemonės, reglamentuojančios valdymo ir kontrolės sistemą, atitinka reikalavimus. Tai atliekama tikrinant sistemos veikimo efektyvumą ir atliekant reikiamus finansinius taisymus.

Tolesnė informacija