Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Lėšų atgavimas

Europos Komisija atitinkamos valstybės narės turi prašyti grąžinti struktūrinių ir investicijų fondų lėšas trimis atvejais.

Visų pirma lėšos atgaunamos tuomet, kai atitinkamai valstybei narei reikia ne visų finansinių įnašų. ES finansų taisyklės reikalauja grąžinti šias pinigų sumas.

Antra, ES finansų taisyklės reikalauja grąžinti lėšas tada, kai jos būna gautos struktūriniam veiksmui, kuris jau buvo užbaigtas, finansuoti.

Trečia – Europos Komisija turi teisę atitinkamos valstybės narės pareikalauti grąžinti lėšas, jei ES struktūrinių ir investicijų fondų pinigai buvo naudojami netinkamai dėl sukčiavimo ar aplaidumo.

Siekiant susigrąžinti lėšas, atliekamos ES įstatymų numatytos atgavimo procedūros. Tvirtinančioji institucija sudaro inventorinį išlaidų sąrašą ir jį pateikia Komisijai bei paprašo mokėjimo kiekvienai veiksmų programai (iš sanglaudos politikos lėšų). Institucija taip pat turi patvirtinti finansavimo išlaidų tikslumą ir įvertinti jų atitiktį atitinkamoms ES taisyklėms ir reglamentams.

Kilus problemai (kuri nustatyta pastebėjus neatitikimus apskaitoje arba Komisijos ar kitų institucijų atliktų tikrinimų metu), tvirtinančioji institucija turi stebėti lėšų grąžinimą. Jei reikia, grąžinimo procesui priverstinai įvykdyti pasitelkiama vietos teisinė sistema.

Tolesnė informacija