Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Mokėjimai

Skirstydama ES struktūrinių ir investicijų fondų lėšas, skirtas 2014–2020 m. veiksmų programoms, Komisija gali atlikti trijų rūšių mokėjimus:

 • Išankstinio finansavimo mokėjimai. Tokie mokėjimai atliekami nuo 2014 m. iki 2016 m., Komisijai patvirtinus veiksmų programą. Pradiniai išankstinio finansavimo mokėjimai yra atliekami kasmet. Jie siekia 1 proc. bendros finansavimo sumos, skirtos veiksmų programai visu programavimo laikotarpiu. Nuo 2016 m. iki 2023 m. metinis išankstinis finansavimas sieks nuo 2 iki 3 proc. bendros finansavimo sumos.
 • Tarpiniai mokėjimai. Atlikus pirmąjį išankstinį mokėjimą, valstybė narė Komisijai turi pateikti informaciją, kaip ji planuoja šią veiksmų programą valdyti, patvirtinti ir atlikti auditą. Tuomet mokėjimų paraiškos turi būti reguliariai teikiamos Komisijai, kuri skiria tolesnius mokėjimus. Tais atvejais, kai veiksmų programos valdymas turi rimtų trūkumų ar jame yra pažeidimų, tarpiniai mokėjimai gali būti sustabdyti, kol bus imtasi priemonių spręsti šias problemas.
 • Galutinio likučio mokėjimas. Kad Komisija išmokėtų galutinį likutį, valstybės narės turi pateikti kiekvienos veiksmų programos galutinę išlaidų ataskaitą ir galutinę įgyvendinimo ataskaitą.

Tolesnė informacija