Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Partnerystė

Europos Sąjunga savo regioninės politikos veiklas nuo seno plėtojo ir sanglaudos politikos lėšas skirstė partnerystės procesų metu. Juose svarbų vaidmenį atlieka valstybės narės.

Partnerystė apima visą programavimo procesą – nuo parengiamojo etapo iki pat įgyvendinimo ir rezultatų įvertinimo. Šis požiūris turėtų pagerinti programos rezultatus ir padėti užtikrinti, kad Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) pinigai leidžiami efektyviai.

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu partnerystės principas buvo dar labiau sustiprintas. Jame dalyvauja ne tik valstybės narės, bet ir suinteresuotieji subjektai, tokie kaip profesinės sąjungos, darbdaviai, nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir kitos institucijos, skatinančios, pvz., socialinę įtrauktį, lyčių lygybę ir nediskriminavimą. Komisija sudarė Europos partnerystės elgesio kodeksą, į kurį valstybės narės turi atsižvelgti ruošdamos ir įgyvendindamos savo veiksmų programas. Be to, kiekviena valstybė narė priėmė partnerystės sutartį su Europos Komisija. Partnerystės sutartyje nurodyta, kaip nacionalinės valdžios institucijos planuoja naudoti ir paskirstyti lėšas, 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu gautas iš ESIF.