Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

NUTS

Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūrą (NUTS) sukūrė Europos Sąjungos statistikos tarnyba (Eurostatas), siekdama visoje Europos Sąjungoje taikyti bendrus statistikos standartus.

NUTS lygiai yra geografinės teritorijos, naudojamos rinkti suderintus duomenis ES. Struktūriniai fondai juos naudoja nuo 1988 m. Jiems tenka svarbus vaidmuo skirstant struktūrinių fondų lėšas.

Dabartinė nomenklatūra valstybes nares suskirsto į tris kategorijas pagal konkrečias gyventojų skaičiaus ribas:

NUTS 1 lygis: apima mažesnes valstybes nares, tokias kaip Danija, Airija ir Slovėnija, Vokietijos „Länder“ ir kitus didelius regionus.

NUTS 2 lygis: apima autonominius Ispanijos, Prancūzijos regionus ir užjūrio departamentus (DOM), Lenkijos vaivadijas ir t. t.

NUTS 3 lygis: apima Graikijos „Nomoi“, Suomijos „Maakunnat“, Švedijos „Län“ ir t. t.

ES reglamentuose pateikiami pilni NUTS regionų sąrašai ir reikšmės.

Tolesnė informacija