Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Šiaurės Airijos darbo grupė

Svarbi Komisijos iniciatyva, skirta Šiaurės Airijai, buvo pradėta įgyvendinti sukuriant Šiaurės Airijos darbo grupę (ŠADG).

Jos sukūrimas grįstas susitarimu atkurti valdžios pasidalijimo priemones Šiaurės Airijoje 2007 m. gegužės mėn. įtraukiant dvi pagrindines politines partijas.

Buvęs Komisijos pirmininkas Barroso buvo pirmasis aukšto lygio tarptautinės politikos veikėjas, aplankęs tuo metu būsimą Ministrą Pirmininką Ian Paisley ir jo pavaduotoją Martin McGuinness.

Jis pasiūlė sukurti Komisijos darbo grupę, kuri nagrinėtų, kaip Šiaurės Airija gali gauti daugiau naudos iš ES strateginių politikos krypčių bei aktyviau dalyvauti ES politikos procese, siekdama didesnio klestėjimo.

Tolesnė informacija