Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Vadovaujančioji institucija

Pagal 2014–2020 m. ES sanglaudos politiką, vadovaujančioji institucija yra atsakinga už efektyvų veiksmų programos valdymą ir įgyvendinimą.

Vadovaujančioji institucija gali būti nacionalinė ministerija, regioninė valdžios institucija, vietos taryba ar kita viešoji ar privati institucija, kurią paskyrė ir patvirtino valstybė narė. Vadovaujančiosios institucijos savo darbą turėtų vykdyti remdamosi patikimo finansų valdymo principais.

Vadovaujančioji institucija iki kiekvienų metų gegužės 31 d. Komisijai turi pateikti kiekvienos veiksmų programos metinio įgyvendinimo ataskaitą. Kitos pagrindinės vadovaujančiosios institucijos užduotys:

 • užtikrinti, kad finansavimui pasirinktos veiklos rūšys atitinka veiksmų programos kriterijus,
 • tikrinti, ar bendrai finansuojami produktai ir paslaugos yra efektyviai įgyvendinamos laikantis ES ir nacionalinių taisyklių,
 • fiksuoti ir saugoti apskaitą bei užtikrinti tikslią audito seką,
 • užtikrinti, kad atliekamas tinkamas veiksmų programos efektyvumo vertinimas.

Tolesnė informacija