Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (IPA)

ES sukūrė pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA), skirtą remti šalis kandidates ir galimas šalis kandidates.

IPA veikia nuo 2007 m. Ji pakeitė daugybę ankstesnių pasirengimo narystei ES programų (tokių kaip PHARE, ISPA, SAPARD ir CARDS) bei Turkijai skirtą finansinę priemonę.

2014–2020 m. IPA skirta 11 mlrd. eurų. Šios lėšos bus išleistos penkioms politikos sritims:

 • pagalbai pereinamuoju laikotarpiu ir institucijų kūrimui,
 • socialinei–ekonominei ir regioninei plėtrai,
 • žmogiškųjų išteklių plėtrai,
 • žemės ūkiui ir kaimo plėtrai,
 • regioniniam ir teritoriniam bendradarbiavimui.

Prašymus gauti IPA finansavimą gali teikti tiek šalys kandidatės (Turkija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija), tiek galimos šalys kandidatės (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas (pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244).

IPA parama teikiama per daugiametes programas. Norint ją gauti, reikia pateikti šalies strategijos dokumentus – konkrečius kiekvienos naudos gavėjos strateginio planavimo dokumentus. Ši procedūra padės šalims kandidatėms pasiruošti Europos finansavimo, kurį gaus įstojusios į ES, valdymui (įskaitant 2014–2020 m. regioninės politikos lėšas).