Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Tarpregioninis bendradarbiavimas

Tarpregioniniu bendradarbiavimu siekiama sustiprinti ES regioninę plėtrą perduodant praktinę patirtį ir keičiantis patirtimi tarp regionų.

Tarpregioninio bendradarbiavimo programa INTERREG EUROPE sudaro 2014–2020 m. sanglaudos politikos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo dalį. Programa siekiama pagerinti regioninių plėtros politikų efektyvumą, prisidėti prie ekonomikos modernizavimo ir konkurencingumo Europoje didinimo.

INTERREG EUROPE nustato ES 28 šalių ir Norvegijos bei Šveicarijos regioninių ir vietos atstovų bendradarbiavimo programą.

Programos, iš dalies finansuojamos ERPF pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarpregioninio bendradarbiavimo kryptį:

INTERACT – parama gerajai praktikai, keitimasis ja tarp valdžios institucijų, siekiant įgyvendinti bendradarbiavimo programas

ESPON – teritorijų planavimo observatorija

URBACT – miestų tinklų ir miestų plėtros kūrimas ir parama