Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

INTERACT

2014–2020 m. INTERACT siūlo pagalbą suinteresuotiems subjektams, kurie įgyvendina ES finansuojamas programas, atitinkančias sanglaudos politikos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą.

INTERACT konsultuoja dėl valdymo ir įgyvendinimo, remia teminių seminarų organizavimą ir viešina gerosios praktikos pavyzdžius.

INTERACT padeda institucijoms ir organizacijoms, veikiančioms visoje Europoje ir atsakingoms už teritorinio bendradarbiavimo programų valdymą. Tai gali būti vadovaujančiosios institucijos, jungtiniai techniniai sekretoriatai, nacionaliniai informacijos centrai, tvirtinančiosios ir audito institucijos. Programa apima visas ES valstybes nares, taip pat Norvegiją ir Šveicariją.