Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Sukčiavimas

Kova su sukčiavimu ir korupcija sudaro dalį bendrų pastangų kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Ji apima kovą su neteisėta veikla, neigiamai veikiančia Europos Sąjungos (ES) finansinius interesus. Ji remiasi dviem teisiniais pagrindais:

 • sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 67, 82 ir 87 straipsniais (policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje),
 • sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 310, 324 ir 325 straipsniais (susijusiais su veikla, turinčia įtakos ES finansiniams interesams).

ES finansinius interesus gina įvairūs kovos su sukčiavimu reglamentai, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) – nepriklausoma institucija, kurios užduotis nuo 1999 m. birželio – kovoti su sukčiavimu. OLAF yra atsakinga už sukčiavimo tyrimų administravimą. Ji glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių teisinėmis ir administracinėmis institucijomis, įskaitant tyrimų tarnybas ir policiją.