Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Finansiniai taisymai

Finansiniai taisymai – tai finansavimo panaikinimas, kai ES remiamiems projektams lėšos išmokamos per klaidą, atsiradusią dėl pažeidimų (tokių kaip sukčiavimas).

Komisija yra įsipareigojusi atgauti lėšas, kurios buvo gautos arba panaudotos sukčiaujant. Siekiant surasti tokias lėšų išmokas, bus pasitelkta visa įstatymų galia. Įgyvendinant finansinius taisymus gali būti atšauktas veiksmų programai skirtas ES įnašas arba jo dalis.

Komisija taiko įvairias kontrolės priemones, kad užtikrintų, jog ES lėšos leidžiamos tinkamai. Kovojant su sukčiavimu atliekamos stebėsenos procedūros, išlaidų patvirtinimas ir imamasi griežtų audito priemonių.