Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ex ante sąlygos

Ex ante sąlygos yra viena svarbiausių 2014–2020 m. sanglaudos politikos reformos dalių. Jos buvo nustatytos siekiant užtikrinti reikalingas sąlygas veiksmingam ir efektyviam Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) naudojimui.

Šios sąlygos yra susijusios su:

 1. politikos ir strateginėmis programomis siekiant užtikrinti, kad strateginiai nacionalinio ir regionų lygio dokumentai, kurie padeda remti ESI fondų investicijas, būtų aukštos kokybės ir atitiktų standartus, dėl kurių valstybės narės bendrai susitarė ES lygmeniu;
 2. reguliavimo sistemomis siekiant užtikrinti, kad veiksmų, kuriuos bendrai finansuoja ESI fondai, įgyvendinimas atitiktų ES acquis;
 3. pakankamais administraciniais ir instituciniais gebėjimais, būdingais viešajam administravimui ir suinteresuotiesiems subjektams, kurie įgyvendina ESI fondus.

Yra septynios bendrosios ex ante sąlygos, susijusios su programų įgyvendinimo horizontaliaisiais aspektais, ir 29 teminės ex ante sąlygos, kuriose išdėstytos konkrečių sektorių sąlygos, skirtos susijusioms investicijų sritims, atitinkančioms paramos pagal sanglaudos politiką reikalavimus (investiciniai prioritetai).

Ex ante sąlygos nebuvo įvykdytos tuo metu, kai buvo tvirtinamos programos, todėl veiksmų programose buvo nustatyti veiksmų planai, kurie turėjo būti įgyvendinti iki 2016 m. pabaigos.