Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Vertinimas

2014–2020 m. programavimo laikotarpiui buvo nustatytos trys vertinimo grupės: prieš laikotarpį („ex ante“), laikotarpio metu ir laikotarpiui pasibaigus („ex post“). Sanglaudos politika vertinama remiantis partnerystės pagrindu. Valstybės narės yra atsakingos už „ex ante“ vertinimą, o Europos Komisija atlieka „ex post“ vertinimą.

Daugiausiai atsakomybės už laikotarpiu atliekamą vertinimą tenka valstybėms narėms, tačiau Komisija taip pat gali imtis atsakomybės jį atlikti bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis. Pagrindinės Europos Komisijos užduotys – pateikti vertinimo gaires ir supaprastinti valstybių narių keitimąsi patirtimi.

Tolesnė informacija