Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG)

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių tikslas yra supaprastinti ir paskatinti tarptautinį, tarpvalstybinį ir tarpregioninį bendradarbiavimą ES. Jų užduotys apima programų, kurias bendrai finansuoja ES, ar bet kurių kitų Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimą.

ETBG yra juridiniai subjektai, sutelkiantys įvairių valstybių narių institucijas. Jų nariai gali būti pačios ES valstybės narės, regioninės ar vietos valdžios institucijos, asociacijos bei kitos viešosios institucijos. ETBG turi sudaryti nariai bent iš dviejų ES valstybių narių.