Žodynėlis

 Papildomos priemonės

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) remia Europos kaimo plėtros politiką. Todėl jis finansuoja kaimo plėtros programas, vykdomas ES valstybėse narėse ir regionuose. Programos sudaromos bendradarbiaujant Europos Komisijai ir valstybėms narėms. Jose atsižvelgiama į Tarybos priimtas kaimo plėtros politikos strategines gaires ir prioritetus, nustatytus nacionaliniuose strategijos planuose.

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pirmą kartą EŽŪFKP buvo specialiai įtrauktas į Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) politikos programą. EŽŪFKP reglamentuoja Bendrųjų nuostatų reglamentas (1303/2013).

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu fondas daugiausiai dėmesio skiria trims pagrindiniams tikslams:

 • žemės ūkio konkurencingumo stiprinimui,
 • tvaraus gamtos išteklių valdymo ir veiksmų klimato kaitos srityje užtikrinimui,
 • subalansuotos teritorinės kaimo vietovių ekonomikų ir bendruomenių plėtros (įskaitant užimtumo kūrimą ir palaikymą) siekiui.

Sanglaudos politika taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį remiant kaimo vietovių ekonominį atnaujinimą, papildydama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai remiamus veiksmus.